Coronavirus

Op deze pagina vinden leerlingen, studenten, cursisten en ouders/verzorgers informatie vanuit het STC rondom de maatregelen betreffende het coronavirus.

24 april 2020 – Op dinsdag 21 april heeft de regering de maatregelen voor scholen opnieuw verlengd, ditmaal tot 20 mei aanstaande. We gaan door met het afnemen van examens, indien nodig ook in de schoolgebouwen, volgens de richtlijnen van het RIVM.

17 april 2020 – Online open dag voor studiekeuze ondersteuning met onder meer live presentaties en proeflessen. Presentaties blijven online beschikbaar.

1 april 2020-  Op 31 maart is bekend gemaakt dat de scholen in Nederland in ieder geval tot 28 april gesloten blijven. Dat betekent dat lessen nog een paar weken online gegeven zullen worden. Verder worden examens voorbereid voor leerlingen van VMBO en studenten van het MBO dit dit jaar hun diploma kunnen halen.

24 maart 2020, 14.45 uur – Naar aanleiding van de recente besluiten van de overheid, worden op het STC tot en met 6 april 2020 geen examens afgenomen voor vmbo, havo en mbo.

Het centraal examen voor het voortgezet onderwijs komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Het online onderwijs gaat onverminderd voort en we gaan de organisatie van de schoolexamens voorbereiden voor leeringen en studenten die nog dit jaar hun diploma kunnen halen. We komen zo snel mogelijk met meer informatie hierover en zullen dan via o.a. Magister en schoolmail informatie delen.

De aanmeldperiode om je aan te melden voor een mbo-opleiding van het STC is verlengd tot 1 mei 2020.

18 maart 2020 – Deze week wordt er hard gewerkt aan het inrichten van het online onderwijs voor de mbo-studenten en de vmbo- en havo-leerlingen. Ouders en studenten worden via de eigen kanalen (zoals Magister) geïnformeerd over het hervatten van de lessen.

Vanuit de overheid zijn er richtlijnen opgesteld die te maken hebben met examinering in het voortgezet onderwijs. Uiteraard volgen we die richtlijnen.

16 maart 2020, 10.30 uur – Tot en met 6 april worden er op alle locaties van het mbo, het vmbo en de Haven Havo geen lessen gegeven. Dat is ook wat het kabinet besloten heeft. De docenten zijn druk bezig met het bedenken van alternatieve manieren van lesgeven. Daar informeren we de studenten en ouders later over.

Voor informatie over de coronamaatregelen voor de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute die het STC samen met Hogeschool Rotterdam aanbiedt, verwijzen wij graag naar de website van Hogeschool Rotterdam.

15 maart 2020 17.00 uur – Onderwijs wordt beperkt  tot strikt noodzakelijke activiteiten en gaan over op afstandsleren
Afgelopen week hebben de Rotterdamse MBO instellingen Albeda, Zadkine, STC Group, het Grafisch Lyceum en het Hout en Meubileringscollege zich hard ingezet om het onderwijs ondanks alle onzekerheden toch door te laten gaan. Uit overleg tussen de Minister van Onderwijs en de MBO raad is gebleken dat er meer ruimte ontstaat voor scholen om zelf maatregelen te nemen en prioriteiten te stellen. Lees hier het persbericht. 

Het besluit van de Rotterdamse scholen geldt dus ook voor onze schoollocaties in Rotterdam, en ook voor de STC-locaties in Stellendam, Katwijk aan Zee en Brielle. Lees in onderstaande brieven meer over hoe we hiermee omgaan en wat dit betekent:

 

Vrijdag 13 maart 2020 – Informatie coronavirus maatregelen
Gisteren, donderdag 12 maart jl., heeft de overheid bepaald dat onder andere vmbo- en mbo-scholen in Nederland voorlopig gewoon open blijven. Dat geldt dus ook voor onze school. Lees in onderstaande brieven meer over hoe we hiermee omgaan en wat dit betekent:

 

Dinsdag 10 maart 2020 – Informatie over het coronavirus (COVID-19)
Afgelopen week zijn bij het STC een aantal risicogevallen gemeld. Gelukkig bleek in geen enkele situatie bleek sprake van besmetting. Er zijn wel medewerkers, studenten en leerlingen met griepklachten thuis – zoals gewoonlijk in deze tijd van het jaar – maar geen van hen is positief getest. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat dit op een later moment wel gaat gebeuren. In nauw overleg met de GGD nemen we dan passende maatregelen.

Voorlopig blijft het van het grootste belang om met elkaar zeer alert te blijven. Alle reizen en evenementen blijven we monitoren.

Advies
Volg het advies van het RIVM op verspreiding van het virus te voorkomen:

Vrijdag 6 maart is door het RIVM aan inwoners van Brabant het verzoek gedaan om bij de minste griep- en verkoudheidsklachten preventief thuis te blijven. Wat ons betreft is die provinciegrens een globale indicatie. Daarom verzoeken we alle leerlingen en studenten om bij griepverschijnselen het zekere voor het onzekere te nemen en thuis te blijven. Het ziekmelden gaat op dezelfde manier als altijd, via het ziekmeldnummer. Heb je vragen? Je mentor is ook nu het eerste aanspreekpunt.

 

Maandag 2 maart 2020 – Preventieve maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19)
Afgelopen week is het coronavirus COVID-19 in Nederland gesignaleerd. Het STC voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, studenten en leerlingen. Wij baseren ons op de adviezen van betrouwbare bronnen, zoals RIVMGGD en het ministerie van OCW. 

Alle gebouwen van STC Group blijven open en het onderwijs wordt volgens het normale rooster verzorgd. De meeste verkoudheden zijn nu nog steeds gewoon verkoudheden. Ondertussen treffen we natuurlijk voorbereidingen voor het geval zich een besmetting zou voordoen.

Preventieve maatregelen en adviezen
Op basis van de informatie van dit moment heeft STC Group besloten tot de volgende preventieve maatregelen en adviezen om risico’s tot een minimum te beperken:

 • Vermoed je dat je besmet bent? Neem dan contact op met je huisarts. Meld je ook op de normale manier ziek bij je opleiding .
 • Zoals bekend is handen wassen een laagdrempelige en effectieve preventiemaatregel.
 • Volgens het advies van de Rijksoverheid: leerlingen, medewerkers en gasten die de afgelopen 14 dagen in gebieden zijn geweest die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én die ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van luchtwegklachten én koorts) moeten twee weken thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en de regionale GGD. Check jouw reisgebied via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
 • Alle reizen in de maand maart met leerlingen, studenten en/of medewerkers naar gebieden die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worden uitgesteld of geannuleerd. Meer informatie krijg je bij je mentor.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele maatregelen.


ZIEKMELDEN
Het ziekmelden van leerlingen en studenten gaat op dezelfde manier als altijd.

Vmbo

 • Anthony Fokkerweg 4, Rotterdam, 010 – 42 90 266
 • Westzeedijk 487, Rotterdam, 010 – 24 40 100

Mbo

 • Lloydstraat, Rotterdam 010 – 44 86 000
  Voor opleidingen: Zeevaart, Rijn- en binnenvaart, Waterbouw en Maritieme Techniek
 • Waalhaven Z.z., Rotterdam 010 – 42 90 266
  Voor opleidingen: Wegtransport, Logistiek, Luchtvaart, Rail en Havens
 • Brielle 0181 – 41 27 99
  Alleen voor de opleidingen Procesindustrie
 • Stellendam 0187 – 49 19 68
  Voor opleidingen Zeevaart en Zeevisvaart
 • Katwijk 071 – 40 13 298
  Voor opleidingen Zeevaart en Zeevisvaart