Coronavirus

Op deze pagina vinden leerlingen, studenten, cursisten en ouders/verzorgers informatie vanuit het STC rondom de maatregelen betreffende het coronavirus.

Maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december

Zaterdag 18 december heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen tot zondag 9 januari gesloten zijn voor fysiek onderwijs. Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen:

 • Examens en tentamens mogen doorgaan
 • Praktijkonderwijs mag doorgaan
 • Leerlingen en studenten die thuis niet de mogelijkheid hebben om te leren mogen naar school komen

Wat betekent dit voor ons?

De gebouwen van het STC blijven de komende week open. Examens en tentamens blijven staan zoals gepland. De planning van het praktijkonderwijs kan wel veranderen. Een deel van de lessen kan komende week online worden verzorgd.

Op de voor jouw opleiding gebruikelijke manier (bijvoorbeeld e-mail of teams) wordt je vandaag en de komende week op de hoogte gehouden wat het voor jou betekent. Houd dit daarom goed in de gaten.

Als op school nog spullen liggen die je nodig hebt, kun je die komende week nog ophalen. Ook als je thuis geen mogelijkheden hebt om te studeren kun je op school terecht. Als je het persoonlijk moeilijk hebt, bijvoorbeeld veel piekert of eenzaamheid ervaart, bestaat ook de mogelijkheid om steun te zoeken bij ons begeleidingsteam. Neem dan contact op met AanmeldingBegeleiding@stc-r.nl.

Na 9 januari

Op dit moment weten we nog niet hoe de situatie na 9 januari eruit gaat zien. Uiterlijk vrijdag 7 januari ontvang je hierover meer informatie van je opleiding en zal algemene informatie op de website beschikbaar zijn.

 


Vrijdag 26 februari 2021 – Vmbo’ers en mbo’ers 1 dag per week terug naar school

We zijn blij dat er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd waardoor we onze leerlingen en studenten weer iets vaker op school mogen ontvangen. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet gaan we ons onderwijs zo inrichten dat alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten minimaal één dag per week naar school kunnen. Dit naast de bestaande examenvoorbereidingen, onderwijs voor kwetsbare leerlingen en praktijklessen. De week van 1 maart gebruiken we om roosters aan te passen en voorbereidingen op de locaties te treffen. Vanaf 8 maart gaan we werken volgens het nieuwe rooster.

Uiteraard nemen we hierbij de richtlijnen van de rijksoverheid, om veilig te kunnen werken, in acht. Houd in de week van 1 maart je rooster goed in de gaten, want bij sommige opleidingen is het dan al mogelijk om een dag naar school te komen.


22 januari 2021 – Gevolgen avondklok voor studenten mbo en hbo

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Hierop is een beperkt aantal uitzonderingen. Voor studenten betekent het dat ze alleen buiten mogen zijn na 21:00 uur voor tentamens of examens, of als het noodzakelijk is voor hun stage of leerbaan. Dan moet je wel beschikken over documenten om dat te bewijzen.

Als je onderweg moet zijn na 21:00 uur omdat je een examen of tentamen moet afleggen voor je opleiding op het mbo of hbo krijg je van school een verklaring daarvoor toegestuurd. Daarnaast moet je óók een formulier Eigen Verklaring invullen. Allebei deze documenten moet je bij je hebben voor als je gecontroleerd wordt.

Studenten voor wie het volgens de werkgever noodzakelijk is dat ze ’s avonds leren in de praktijk hebben recht op een werkgeversverklaring. Deze krijg je dan van het stage- of leerbedrijf. Deze uitzondering op de avondklok geldt voor studenten met een leerbaan (bbl), maar óók voor mbo’ers (bol) of hbo’ers die stage lopen. In deze gevallen geldt eveneens dat je naast de werkgeversverklaring een Eigen Verklaring ingevuld bij je moet hebben.


13 januari 2021 – Update i.v.m. verlenging lockdown

Uit de persconferentie van 12 januari is gebleken dat het noodzakelijk is om het staken van de meeste lessen in onze schoolgebouwen in ieder geval tot 8 februari voor te zetten. In afwachting van informatie van het OMT, moeten  vanaf nu ook alle middelbare scholieren van ons vmbo en de haven havo onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, houden afstand waar mogelijk.


15 december 2020 –  Gevolgen van de nieuwe maatregelen d.d. 14 december 2020

Leerlingen, studenten en medewerkers van STC krijgen ook op school te maken met de strengere maatregelen die het kabinet voor de komende vijf weken heeft afgekondigd. Vanaf morgen, woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari, stoppen de meeste lessen in onze gebouwen. Hiermee gaan we feitelijk terug naar de situatie van het voorjaar. De opleidingen maken plannen voor de laatste dagen van dit jaar en de eerste weken van januari.  Hierover wordt iedereen zo spoedig mogelijk vanuit de opleidingen geïnformeerd. In dit document is aanvullende informatie te vinden.


2 oktober – Mondkapjesplicht vanaf maandag 5 oktober in alle STC-gebouwen

Het College van Bestuur heeft besloten om vanaf maandag 5 oktober het gebruik van mondkapjes in alle publieke ruimtes van de STC-gebouwen verplicht te stellen. Om eenduidigheid te bevorderen en verwarring te voorkomen geldt de verplichting voor alle studenten, leerlingen, collega’s en bezoekers op alle STC-locaties. Hiermee geven we gehoor aan de dringende oproep van het kabinet en de Veiligheidsregio om ook op scholen mondkapjes te dragen.

De regel geldt voor alle publieke ruimtes zoals gangen, restaurants en roltrappen. Hij geldt niet voor klaslokalen en kantoren, waar de bestaande veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed nageleefd kunnen worden. In de publieke ruimtes blijft, naast de mondkapjesplicht, ook de regel gelden om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de hygiëne-regels na te leven. Uiteraard blijft ook de regel van kracht dat er in de praktijkruimtes tijdens de les een mondkapje gedragen wordt. In kantines en op de leerpleinen mag het mondkapje af als je aan tafel zit en er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Er wordt vandaag  een brief  naar ouders van het voortgezet onderwijs gestuurd en naar studenten met meer details.


30 september – In de Beslisboom kun je zien wat je moet doen als je je niet lekker voelt of als je besmet bent met Covid-19.


3 september 2020 – Wij heten je graag van harte welkom (terug) op school! In de week van maandag 7 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Het liefst zouden we je alle lessen weer gewoon op school willen geven, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Zeker in Rotterdam is versoepeling voorlopig niet aan de orde. We hebben voor de zomer al  maatregelen voorbereid en die zijn allemaal ook nodig om veilig en verantwoord lessen te kunnen krijgen en geven.

Alle mbo-studenten van het STC mbo college krijgen per mail specifieke informatie over de maatregelen voor hun schoollocatie en/of opleiding. Uitgebreidere informatie voor mbo-studenten over hoe we op school omgaan met maatregelen rondom het coronavirus, is hier te vinden.Bij vragen over de maatregelen per schoollocatie en/of opleiding, kan contact opgenomen je terecht bij het servicecentrum of bij je mentor. Aan de ouders/verzorgers van vmbo- en havo-leerlingen is tevens informatie gestuurd.


20 juli 2020 – Het nieuwe studiejaar op het STC start in de week van maandag 7 september. Wij kunnen het schooljaar vanwege het coronavirus niet starten zoals we dat zouden willen, maar onze docenten en andere collega’s gaan wel zorgen voor een warm welkom. Samen moeten we het beste maken van deze bijzondere periode. Om meer duidelijkheid te geven over hoe het op school gaat na de zomervakantie, hebben we hier een beknopt overzicht geplaatst van de belangrijkste informatie.

In de week van 20 juli krijgen alle mbo-studenten een startbrief op het huisadres toegestuurd. Hierin is meer informatie over de start van het schooljaar gedeeld, klassenindeling en boekenpakketten. Uitgebreidere informatie voor mbo-studenten over hoe het na de zomervakantie op school gaat, is hier te vinden. Aan de ouders/verzorgers van vmbo- en havo-leerlingen is tevens informatie gestuurd.

Veiligheid en zorg voor elkaar, ook in de school
We volgen op onze schoollocaties de voorschriften rondom de 1,5 meter afstand. Dat is soms lastig, maar wel heel belangrijk. Het coronavirus zorgt voor bijzondere omstandigheden ook als de school weer begint. Samen moeten we zorgen dat we de risico’s voor onszelf, leerlingen, studenten, docenten, maar ook voor opa’s en oma’s en de andere risicogroepen zo klein mogelijk houden. We hebben daarvoor binnen de school allerlei maatregelen genomen. Ook ga je binnen de school verschillende aanwijzingen zien.

Lessen op school maar ook online
We proberen zoveel mogelijk onderwijs op school organiseren, maar door de veiligheidsmaatregelen zal dit mogelijk toch beperkter zijn dan we graag zouden willen. Dus is een deel van het onderwijs online ingepland. Bij de start van het jaar wordt uitgelegd hoe we dat doen, maar ook wat we van jou verwachten.

Voor online lessen is het natuurlijk belangrijk dat je thuis over een laptop beschikt met een goede internetverbinding. Als je geen goede laptop hebt of geen goede internetverbinding, laat dat dan aan het begin van het schooljaar weten aan je studieloopbaanbegeleider (mentor). We kijken dan of je in aanmerking komt voor een laptop in bruikleen van school of ondersteuning voor een internetverbinding.

Het kan zijn dat je thuis niet fijn kan studeren omdat er geen geschikte ruimte is of omdat je broers of zussen hebt die ook thuis moeten leren. Met hulp van je studieloopbaanbegeleider (mentor) kijken we dan of we een goede studieplek op school voor je kunnen regelen.

Vervoer naar school
Gebruik voor het vervoer naar school zoveel mogelijk eigen vervoer; ga lopen, neem de fiets of de scooter. In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. We proberen de lessen zo te plannen dat niet iedereen op hetzelfde moment voor de deur staat. Probeer daarom niet meer dan 15 minuten voor de les begint op school aan te komen.

Vragen
Bij vragen over de maatregelen op school rondom het coronavirus voor een specifieke opleiding en/of schoollocatie verwijzen wij je graag naar het servicecentrum van jouw locatie via onderstaande contactinformatie:

STC vmbo college en Haven Havo

 • Locatie Anthony Fokkerweg: 010 – 429 02 66
 • Locatie Westzeedijk: 010 – 244 01 00

STC mbo college

 • College Logistiek & Vervoer: 010 – 429 02 66
 • College Havens: 010 – 429 02 66
 • College Maritiem & Techniek: 010 – 448 6439
 • College Procestechniek & Maintenance: 0181 – 412 799

Hbo
Voor de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute of applied sciences kan je per mail je vragen stellen via: rmi-bedrijfsbureau@hr.nl.


24 april 2020 – Op dinsdag 21 april heeft de regering de maatregelen voor scholen opnieuw verlengd, ditmaal tot 20 mei aanstaande. We gaan door met het afnemen van examens, indien nodig ook in de schoolgebouwen, volgens de richtlijnen van het RIVM.


17 april 2020 – Online open dag voor studiekeuze ondersteuning met onder meer live presentaties en proeflessen. Presentaties blijven online beschikbaar.


1 april 2020-  Op 31 maart is bekend gemaakt dat de scholen in Nederland in ieder geval tot 28 april gesloten blijven. Dat betekent dat lessen nog een paar weken online gegeven zullen worden. Verder worden examens voorbereid voor leerlingen van VMBO en studenten van het MBO dit dit jaar hun diploma kunnen halen.


24 maart 2020, 14.45 uur – Naar aanleiding van de recente besluiten van de overheid, worden op het STC tot en met 6 april 2020 geen examens afgenomen voor vmbo, havo en mbo.

Het centraal examen voor het voortgezet onderwijs komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Het online onderwijs gaat onverminderd voort en we gaan de organisatie van de schoolexamens voorbereiden voor leeringen en studenten die nog dit jaar hun diploma kunnen halen. We komen zo snel mogelijk met meer informatie hierover en zullen dan via o.a. Magister en schoolmail informatie delen.

De aanmeldperiode om je aan te melden voor een mbo-opleiding van het STC is verlengd tot 1 mei 2020.


18 maart 2020 – Deze week wordt er hard gewerkt aan het inrichten van het online onderwijs voor de mbo-studenten en de vmbo- en havo-leerlingen. Ouders en studenten worden via de eigen kanalen (zoals Magister) geïnformeerd over het hervatten van de lessen.

Vanuit de overheid zijn er richtlijnen opgesteld die te maken hebben met examinering in het voortgezet onderwijs. Uiteraard volgen we die richtlijnen.


16 maart 2020, 10.30 uur – Tot en met 6 april worden er op alle locaties van het mbo, het vmbo en de Haven Havo geen lessen gegeven. Dat is ook wat het kabinet besloten heeft. De docenten zijn druk bezig met het bedenken van alternatieve manieren van lesgeven. Daar informeren we de studenten en ouders later over.

Voor informatie over de coronamaatregelen voor de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute die het STC samen met Hogeschool Rotterdam aanbiedt, verwijzen wij graag naar de website van Hogeschool Rotterdam.


15 maart 2020 17.00 uur – Onderwijs wordt beperkt  tot strikt noodzakelijke activiteiten en gaan over op afstandsleren
Afgelopen week hebben de Rotterdamse MBO instellingen Albeda, Zadkine, STC Group, het Grafisch Lyceum en het Hout en Meubileringscollege zich hard ingezet om het onderwijs ondanks alle onzekerheden toch door te laten gaan. Uit overleg tussen de Minister van Onderwijs en de MBO raad is gebleken dat er meer ruimte ontstaat voor scholen om zelf maatregelen te nemen en prioriteiten te stellen. Lees hier het persbericht. 

Het besluit van de Rotterdamse scholen geldt dus ook voor onze schoollocaties in Rotterdam, en ook voor de STC-locaties in Stellendam, Katwijk aan Zee en Brielle. Lees in onderstaande brieven meer over hoe we hiermee omgaan en wat dit betekent:


Vrijdag 13 maart 2020 – Informatie coronavirus maatregelen
Gisteren, donderdag 12 maart jl., heeft de overheid bepaald dat onder andere vmbo- en mbo-scholen in Nederland voorlopig gewoon open blijven. Dat geldt dus ook voor onze school. Lees in onderstaande brieven meer over hoe we hiermee omgaan en wat dit betekent:


Dinsdag 10 maart 2020 – Informatie over het coronavirus (COVID-19)
Afgelopen week zijn bij het STC een aantal risicogevallen gemeld. Gelukkig bleek in geen enkele situatie bleek sprake van besmetting. Er zijn wel medewerkers, studenten en leerlingen met griepklachten thuis – zoals gewoonlijk in deze tijd van het jaar – maar geen van hen is positief getest. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat dit op een later moment wel gaat gebeuren. In nauw overleg met de GGD nemen we dan passende maatregelen.

Voorlopig blijft het van het grootste belang om met elkaar zeer alert te blijven. Alle reizen en evenementen blijven we monitoren.

Advies
Volg het advies van het RIVM op verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Vrijdag 6 maart is door het RIVM aan inwoners van Brabant het verzoek gedaan om bij de minste griep- en verkoudheidsklachten preventief thuis te blijven. Wat ons betreft is die provinciegrens een globale indicatie. Daarom verzoeken we alle leerlingen en studenten om bij griepverschijnselen het zekere voor het onzekere te nemen en thuis te blijven. Het ziekmelden gaat op dezelfde manier als altijd, via het ziekmeldnummer. Heb je vragen? Je mentor is ook nu het eerste aanspreekpunt.


Maandag 2 maart 2020 – Preventieve maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19)
Afgelopen week is het coronavirus COVID-19 in Nederland gesignaleerd. Het STC voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, studenten en leerlingen. Wij baseren ons op de adviezen van betrouwbare bronnen, zoals RIVMGGD en het ministerie van OCW. 

Alle gebouwen van STC Group blijven open en het onderwijs wordt volgens het normale rooster verzorgd. De meeste verkoudheden zijn nu nog steeds gewoon verkoudheden. Ondertussen treffen we natuurlijk voorbereidingen voor het geval zich een besmetting zou voordoen.

Preventieve maatregelen en adviezen
Op basis van de informatie van dit moment heeft STC Group besloten tot de volgende preventieve maatregelen en adviezen om risico’s tot een minimum te beperken:

 • Vermoed je dat je besmet bent? Neem dan contact op met je huisarts. Meld je ook op de normale manier ziek bij je opleiding .
 • Zoals bekend is handen wassen een laagdrempelige en effectieve preventiemaatregel.
 • Volgens het advies van de Rijksoverheid: leerlingen, medewerkers en gasten die de afgelopen 14 dagen in gebieden zijn geweest die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én die ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van luchtwegklachten én koorts) moeten twee weken thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en de regionale GGD. Check jouw reisgebied via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
 • Alle reizen in de maand maart met leerlingen, studenten en/of medewerkers naar gebieden die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worden uitgesteld of geannuleerd. Meer informatie krijg je bij je mentor.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele maatregelen.


ZIEKMELDEN
Het ziekmelden van leerlingen en studenten gaat op dezelfde manier als altijd.

Vmbo

 • Anthony Fokkerweg 4, Rotterdam, 010 – 42 90 266
 • Westzeedijk 487, Rotterdam, 010 – 24 40 100

Mbo

 • Lloydstraat, Rotterdam 010 – 44 86 000
  Voor opleidingen: Zeevaart, Rijn- en binnenvaart, Waterbouw en Maritieme Techniek
 • Waalhaven Z.z., Rotterdam 010 – 42 90 266
  Voor opleidingen: Wegtransport, Logistiek, Luchtvaart, Rail en Havens
 • Brielle 0181 – 41 27 99
  Alleen voor de opleidingen Procesindustrie
 • Stellendam 0187 – 49 19 68
  Voor opleidingen Zeevaart en Zeevisvaart
 • Katwijk 071 – 40 13 298
  Voor opleidingen Zeevaart en Zeevisvaart