Digitale transformatie

Masterclass over slimme fabrieken en de nieuwe rol van medewerkers en managers op donderdag 16 november 2017

De industrie in Rotterdam-Rijnmond staat de komende jaren voor flink wat uitdagingen. Productie en opslag moéten schoner, duurzamer, goedkoper en veiliger. Balancerend tussen enerzijds het doen van noodzakelijke investeringen en anderzijds het streven naar operationele excellentie zijn vele fabriekseigenaren op zoek naar de beste ‘total cost of ownership’. De concurrentiepositie van het Rotterdamse havenindustrieel cluster is in het geding als fabrieken gedwongen worden de deuren te sluiten omdat ze niet kunnen meekomen. Onacceptabele emissieniveaus, onveilige situaties voor personeel en leefomgeving, onbeheersbare operationele kostenniveaus: het fabrieksmanagement kent vele issues voor op de agenda. Hoe sterk of kwetsbaar is het industriële cluster in Rotterdam-Rijnmond eigenlijk?

Er zijn vele mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan als industrieel cluster. Een beloftevolle innovatie is de digitale transformatie van de productiefaciliteiten. Met industriële automatisering en Internet of Things als drijvende krachten. Dit behelst een technologisch en managementconcept waar eigenaren en gebruikers inzetten op informatie-integratie en data-integratie dankzij sensoren en bekabelde en draadloze netwerkcommunicatie ten behoeve van procesverbetering, asset management en succesvol zakendoen. Het verzamelen, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden bedrijfsgevoelige, operationele data rondom machines, installaties, productkwaliteit en omgevingsfactoren leveren informatie en nieuwe inzichten op. Daarmee kunnen vrij exacte diagnoses gesteld worden op degradatie door slijtage of normfalen, gekoppeld aan statistische faalkansen. Technische conditie en daarmee de onderhoudsbehoefte kunnen zo worden vastgesteld, waardoor onderhoudsprogramma’s meer en meer conditiegestuurd en voorspellend te werk gaan. In de regio Rotterdam-Rijnmond vooral interessant voor die industriële bedrijven die in massa en/of in batches volcontinu produceren en voor wie ongeplande stilstand onacceptabel en onbetaalbaar is!

Wat betekent dat eigenlijk voor de personele bezetting op de fabrieken? Kunnen we de impact van de digitalisering wel goed genoeg inschatten voor de industrie? Gaan banen en taken verdwijnen of veranderen door de automatisering? Nemen de robots ook in de procesindustrie het roer over op de werkvloer? Hoe dichtbij is de autonome, onbemande raffinaderij of chemische plant? Hoe gemakkelijk worden veranderingen en innovaties omarmd door industriële bedrijven? Welke barrières zijn er eigenlijk om een ander pad in te slaan? Is technologie wel het enige en juiste antwoord op alle uitdagingen die op de fabrieken afkomen? Zien we iets over het hoofd? Is dit wel een gewenste ontwikkeling voor de regio?

Deze Masterclass draait om de digitale transformatie in de industrie, waarin we studenten en jonge vakmensen uitdagen om mee te denken. Industrial Internet of Things gaat de business van de industrie veranderen, maar wat zijn de kansen en bedreigingen voor de positie van het Rotterdamse havenindustrieel cluster?

Sprekers

  • Gertjan Edelijn, Business Development Manager bij Emerson Automation Solutions
  • Dirk de Nutte, directeur Allied Reliability Group EMEA
  • Robin Groen iTanks

 

Aanmelden
Denk en praat op 16 november mee over deze en andere vragen en meld u voor 3 november via masterclass@stc-r.nl. Vermeld daarbij uw naam, bedrijfsnaam of studienaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Praktische informatie
Op donderdag 16 november verwelkomen wij u vanaf 17.00 uur aan de Lloydstraat 300 in Rotterdam met een sandwich en een drankje. De masterclass begint om 18.00 uur.  In het programma is ruimte voor netwerken. Het programma eindigt rond 20.00 uur. Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage van STC Group en in de directe omgeving (tot 18.00 uur tegen betaling).

Deze masterclass is een coproductie van Emerson, iTanks  en STC-Group. Doel is om kennisuitwisseling over innovatieve onderwerpen en ontwikkelingen te bevorderen tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheidsinstellingen. Deze Masterclass is bijzonder geschikt voor Young en Mid-career Professionals in de maritieme, haven en industriële sector en voor studenten, projectleiders en docenten van de STC-Group, Rotterdam Mainport University, Netherlands Maritime University en andere universiteiten en hogescholen in Rotterdam en omgeving.