Drie STC-evenementen tijdens European Vocationals Skills Week

02
November 2020

STC Group neemt met drie online evenementen deel aan de European Vocational Skills Week, een jaarlijks evenement om het beroepsonderwijs onder de aandacht te brengen. De drie STC-evenementen zijn het festival Welcome to Your Future, de projectdag internationalisation@home en het webinar Blended Learning.

Het festival Welcome to Your Future, dat plaatsvindt op 19 november, is georganiseerd door de werkgroep Eigentijds en toekomstbestendig beroepsonderwijs en is bedoeld voor alle vmbo-, mbo- en hbo-studenten. Zij kunnen deelnemen workshops die in het teken staan van het trainen van toekomstige vaardigheden, de 21st century skills. Tijdens het festival maken de studenten onder meer kennis met thema’s als innovatie en automatisering. Dit festival biedt via haar extra curriculaire aard, kansen aan studenten om buiten hun (vak)opleiding in de maritieme, logistieke en procesindustrie te kijken en faciliteert zowel vak- als niveau overstijgende ontmoetingen.

De projectdag internationalisation@home, op 26 november, is bedoeld om studenten van het STC mbo college Logistiek & Vervoer kennis te laten maken met het internationale karakter van hun toekomstige beroep. Dat gebeurt aan de hand van online workshops voor de training van skills en talen in de context van het (logistieke) beroep. Deze workshops moeten ook aanzetten tot het nadenken over de vraag of straks moet worden gekozen voor een buitenlandse stage of voor een stage bij een internationaal bedrijf in Rotterdam.

Het webinar Blended Learning, op donderdag 3 december van 15.00 – 17.00 uur, is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers en onderwijskundigen in het MBO. Collega’s van het STC delen tijdens dit webinar de ervaringen die eerder dit jaar zijn opgedaan toen door de coronacrisis het ‘leren op afstand’ snel moest worden ontwikkeld. Meld je hier aan voor het webinar. 

Voor de European Vocationals Skills Week zijn al meer dan vierhonderd activiteiten uit ruim dertig landen aangemeld met samen naar verwachting meer dan een miljoen deelnemers. De Europese Unie vindt het belangrijk dat beroepsonderwijs blijft vernieuwen om te kunnen reageren op economische en sociale uitdagingen en op veranderende werkzaamheden door digitalisering en globalisering. De Europese Unie ziet de coronapandemie als een impuls om beroepsonderwijs moderner, attractiever en flexibeler te maken én om meteen het onderwijs klaar te maken voor het digitale tijdperk en de groene transitie. De European Vocational Skills Week is dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd.

Meer nieuws