Dynamic Positioning simulator

Dynamic Positioning STC Training & Consultancy

Dynamic Positioning is een techniek waarbij het schip (semi-) automatisch met behulp van onder andere satellietnavigatie en lokale referentiesystemen, op zijn plaats blijft zonder ankers te gebruiken. Omdat de vraag naar gecertificeerde DP-operators groeit, is STC Group in het bezit van complete DP-simulatoren die ingezet kunnen worden voor het trainen van studenten en professionals. Uiteraard zijn zowel de simulatoren als de trainers gecertificeerd door The Nautical Institute.

Tijdens een oefening met de simulator leren de studenten en cursisten als een procesoperator te werk te gaan. Hij of zij is onderdeel van het systeem en voedt de computer met informatie.

Deze simulator bevindt zich op de Lloydstraat.