ECDIS simulator

ECDIS simulator | STC Group

Om te leren omgaan met elektronische zeekaarten is de ECDIS (Electronic Chard Display) simulator ontwikkeld. Op deze simulator kan iedereen die aan boord te maken krijgt met elektronische zeekaarten – stuurlieden, kapiteins en loodsen – oefenen. Sinds 2012 is het verplicht om iedere vijf jaar de vaarbevoegdheid te herhalen. ECDIS is een onderdeel van de vaarbevoegdheid en is STCW verplicht voor iedereen die met ECDIS werkt.

Op de ECDIS simulator kunnen twee type trainingen gegeven worden: de basis (vijf dagen) en de ‘type specific’. De ‘type specific’ trainingen zijn leveranciersafhankelijk en zijn alleen geldig indien het instituut door de betreffende leverancier erkend is. De STC Group kan de volgende ‘type specific’ trainingen geven: IMTECH, Transas, Maris en Kelvin Huges. De ECDIS simulator wordt gebruikt door mbo Zeevaart, hbo Maritiem Officier en volwassenen via STC Training & Consultancy