Elektrotechniek practicum

Elektrotechniek practicum | STC-Group

Het elektrotechniek practicum van de STC Group bestaat uit een combinatie van lokalen ingericht voor elektrotechniek, meet- en regeltechniek, besturingstechniek en datacommunicatie. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de practica om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en eisen rondom dit vakgebied om zo de studenten up-to-date en op een veilige manier op te leiden.

Vaardigheden en kennis
Met deze practica (op de Lloydstraat en op de Kerkhoekstraat) kunnen mbo’ers en hbo’ers hun kennis en vaardigheden op diverse gebieden oefenen en testen. Deze practica spelen een belangrijke rol bij de opleiding van bijvoorbeeld procesoperators en maritieme officieren.