LNG-simulator

LNG-simulator | STC Group

De LNG-simulator is een simulator waarmee diverse processen en procedures geoefend kunnen worden. Is de holding-time lang genoeg om een grote oversteek te maken? Als het schip bij de terminal aankomt; wat is dan de druk en temperatuur van de tanks? Hoeveel boil-off gas ontstaat er per minuut en kan dit direct gebruikt worden of moet er teruggekoeld worden? Belangrijke vragen voor schippers die LNG als lading vervoeren of varen met een schip dat LNG als brandstof gebruikt. Ook voor terminal operators zijn dit punten om rekening mee te houden.

Schip naar Schip
Met de LNG-simulator kan het overslagproces van ‘schip naar schip’ en van ‘schip naar terminal’ getraind worden. Karakteristieke eigenschappen van LNG, zoals de extreem lage opslagtemperatuur, zijn in de modellen doorberekend. Van de cursisten wordt verwacht dat zij handelen volgens de vaste procedures. De simulator geeft hen daarbij inzicht in de bijzondere eigenschappen van LNG, zodat risico’s in de praktijk beperkt blijven en ongelukken voorkomen kunnen worden.

De simulator wordt geleverd door Transas en wordt binnen de LNG-cursussen, die door STC Training & Consultancy worden uitgevoerd, ingezet. Daarnaast zal de simulator ook ingezet worden voor het mbo- en hbo-onderwijs.