Oefenfabriek simulator

Oefenfabriek simulator | STC Group

Op de locatie in Brielle staat naast een echte Oefenfabriek ook een volledige Oefenfabriek simulator. Net als dat bij een flight simulator het geval is, is deze simulator qua bediening  letterlijk een één op één kopie van de echte Oefenfabriek. Uiteraard ontbreekt wel de installatie zelf. Deze wordt natuurgetrouw gesimuleerd: de procesoperators die achter de bedieningsschermen zitten merken geen verschil. Het bedienen van handafsluiters in de Oefenfabriek wordt bij de Oefenfabriek Simulator op foto’s van de echte plant gedaan: de operator dient de fabriek dus ook ‘buiten’ te kennen.

In de Oefenfabriek Simulator kan real-time worden geoefend op alle aspecten van het bedienen en bewaken van de Oefenfabriek. In de echte Oefenfabriek zijn veel units aan elkaar gekoppeld: als in één unit wat fout gaat, kan een andere daarvan last hebben. In de Oefenfabriek simulator is dit ook het  geval. De prestaties van de leerlingen hebben invloed op elkaar en onderling communiceren is dan ook  noodzakelijk: één team bedient de volledige Oefenfabriek.

Wat in de Oefenfabriek niet kan en in de Oefenfabriek simulator wel, is dat deze koppeling ook ongedaan gemaakt kan worden: de naburige units zoals het tankerpark draaien ongestoord en beïnvloeden elkaar dus niet. De beginnende cursist kan zich volledig richten op één unit. Zo kunnen alle cursisten ook tegelijkertijd op de zelfde unit getraind worden die dan meervoudig beschikbaar is.