Fire & Safety Training Centre

Fire & Safety Training Centre | STC Group

Op het Fire & Safety Training Centre (FSTC) van STC Group leren cursisten uit de transportbranche omgaan met veiligheid en milieu. Op het FSTC is onder andere een gasgestookte STCW-module en een gesimuleerde ‘accommodatie’ te vinden. Er zijn diverse kleinere objecten geplaatst zoals een tankwagen met gesimuleerde tapkastbrand, een 20ft tankcontainer met diverse lekkages en een ademluchtcontainer met een kooienbaan. Een van de meest in het oog springende trainingsobjecten is het bekende blusschip.