Vessel Traffic Service simulator

Vessel Traffic Service (VTS) simulator | STC Group

De Vessel Traffic Service simulator (VTS) simuleert verkeersstromen van en naar havens. Met behulp van radarbeelden en AIS (automatic identification system) wordt het verkeersbeeld gesimuleerd. Daarnaast wordt het haveninformatiesysteem inclusief alle data gesimuleerd met gebruik van verschillende communicatiemiddelen (VHF, telefoon, et cetera). Op deze simulator trainen VTS Operators in havens en kustgebieden en voor tijdelijke operaties in bijvoorbeeld de offshore. Er wordt gewerkt volgens de internationale richtlijnen en model courses (IMO en IALA) voor de opleiding van de VTS Operators.


STC Training & Consultancy in samenwerking met MARIN

Op deze simulator kan op alle niveaus geoefend worden: van beginner tot en met een upgrade naar internationaal niveau, supervisor & management level en instructeurs. Daarnaast kunnen ook assessments met deze simulator worden afgenomen. De simulator wordt gebruikt door het reguliere onderwijs in kopcursussen en door volwassenen via STC Training & Consultancy. De VTS simulator kent ook een mobiele versie. De VTS simulator is een mobiele simulator die door STC Training & Consultancy in samenwerking met het MARIN (Maritiem Instituut Nederland) is ontwikkeld. Met deze simulator kan over de gehele wereld op locatie worden getraind.