Geen eerste leerjaar Stellendam Deltahaven

12
Juni 2020
Locatie Stellendam

Op de locatie Stellendam van het STC zal komend schooljaar geen 1e leerjaar worden georganiseerd. Voorafgaand aan dit besluit hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de gemeente Goedereede en de bedrijfstak.  Het aantal inschrijvingen is te laag  om verantwoord te starten. Het gaat om acht studenten voor vier verschillende opleidingen. Met deze inschrijvers is contact opgenomen en hen is aangeboden om de gekozen opleiding komend jaar op een andere STC-locatie te starten.

Van oudsher is in Stellendam de visserijschool gevestigd. Deze is in 1990 onderdeel geworden van STC Group. Sindsdien zijn ook  zeevaart opleidingen aan het aanbod van Stellendam toegevoegd. Demografische krimp in de regio en teruglopende belangstelling onder jongeren voor maritieme opleidingen hebben de afgelopen jaren tot een daling van het aantal inschrijvingen geleid.

STC Group als grootste opleider op het gebied van maritieme opleidingen in Nederland, is de afgelopen jaren steeds blijven investeren in de locatie Stellendam omdat er vanuit de sector en de regio veel behoefte blijft aan goed opgeleide jonge vakmensen. “We kunnen helaas niet blijven toeleggen op opleidingen op een locatie die al een aantal jaren minder studenten trekt dan bedrijfsmatig verantwoord is” aldus Hans Boele, directeur van de maritieme mbo-opleidingen van het STC. “We zullen komend jaar met alle betrokkenen de schouders eronder zetten om voor schooljaar 2021 – 2022 alsnog een nieuwe groep te kunnen starten. Stellendam blijft een locatie met prachtige voorzieningen en een hoge studenttevredenheid, die wij en de bedrijfstak graag in stand willen houden”.

Neem voor meer informatie contact op met woordvoerder Erwin Groenewold, 06 – 51 96 45 42.

Meer nieuws