ILS-Matrans en STC starten Lashing Center

09
Oktober 2019
ILS-Matrans en STC starten Lashing Center

Woensdag 9 oktober ondertekenen ILS-Matrans en STC Group een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze uitspreken samen een lashing center en bijbehorend lesmateriaal te ontwikkelen. Daarnaast richt de overeenkomst zich op het ondersteunen van medewerkers van ILS-Matrans in het traject van werk naar werk. Vanwege de fysieke belasting van het werk biedt ILS-Matrans nieuwe medewerkers in principe een contract voor bepaalde tijd. Het STC ondersteunt medewerkers aan het einde van dit arbeidscontract naar een volgende baan.

Lashing Center
Achter het STC mbo college in de Waalhaven wordt voor deze samenwerking een lashing center ingericht. Studenten leren hier hoe ze op een veilige manier met lading kunnen omgaan bij onder andere het beladen van trailers, het vastzetten van lading in containers of op flatracks. Daarnaast kan er worden geoefend met het werken op hoogte.

Deze praktijkruimte in de open lucht wordt in eerste instantie ingericht voor studenten van de STC mbo-opleidingen Havenoperaties en Havenlogistiek. Om zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk te blijven is de inrichting samen met sjordersbedrijf ILS-Matrans bepaald.

In het lashing center kunnen ook jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, herintreders, deelnemers die snel aan het werk willen en bij wie een praktische vorm van onderwijs past hun kennis en vaardigheden trainen.

Het lashing center is wordt mogelijk gemaakt door de  STC Group, ILS-Matrans en het project Samen Sterk.

Samen Sterk
Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid richt zich op het wegnemen van de achterstanden die jongeren op Rotterdam-Zuid hebben tot de arbeidsmarkt. Het is een samenwerkingsproject waarin STC Group, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken en is medemogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO).

Meer nieuws