Band bedrijfsleven

Voor en met sectoren

Het bedrijfsleven is structureel betrokken bij de STC-Group. Niet alleen spelen bedrijven een belangrijke rol bij de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Ook hebben bedrijven zitting in de Raad van Advies, de Bedrijfstakcommissies en de Toetsvaststellingscommissies.

Band bedrijfsleven
Bedrijfstakcommissies

De bedrijfstakcommissies zijn belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud, veranderingen, vernieuwingen en behoeften van de opleidingen van de desbetreffende Bedrijfstak. De STC-Group kent de volgende bedrijfstakcommissies:

 • Havens
 • Luchtvaart
 • Wegtransport
 • Logistiek
 • Railvervoer
 • Rijn- en binnenvaart
 • Scheeps- en jachtbouw
 • Waterbouw en baggerbedrijf
 • Zeevaart
 • Zeevisvaart
 • Procesindustrie