Band bedrijfsleven

Voor en met sectoren

Het bedrijfsleven is structureel betrokken bij STC Group. Niet alleen spelen bedrijven een belangrijke rol bij de beroepspraktijkvorming (BPV). Ook hebben bedrijven zitting in de Raad van Advies, de Bedrijfstakcommissies en de Toetsvaststellingscommissies.

Band bedrijfsleven
Bedrijfstakcommissies

De bedrijfstakcommissies zijn belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud, veranderingen, vernieuwingen en behoeften van de opleidingen van de desbetreffende Bedrijfstak. STC Group kent de volgende bedrijfstakcommissies:

 • Havens
 • Luchtvaart
 • Wegtransport
 • Logistiek
 • Railvervoer
 • Rijn- en binnenvaart
 • Scheeps- en jachtbouw
 • Waterbouw en baggerbedrijf
 • Zeevaart
 • Zeevisvaart
 • Procesindustrie