Missie en visie

Jaarverslag
STC Group stelt ieder jaar een geïntegreerd jaardocument op. Hieronder treft u de beschikbare jaarverslagen aan:

Juiste competenties
Horen en Zien leidt tot vluchtige kennis. Doen en Beleven is doorslaggevend voor het verwerven van de juiste competenties. Dat is de overtuiging van STC Group. Medewerkers zijn pas goed opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Niet voor niets investeert de organisatie veel in praktisch toepasbare in- en externe kennisontwikkeling. Deze kennis wordt met behulp van onder andere (full mission) simulatoren en practica direct in het onderwijs toegepast. Met behulp van deze simulatoren wordt de beroepscontext op ultieme wijze nagebootst.

Strategie

STC Group wil ook in de komende decennia jongeren helpen hun weg te vinden op de internationale arbeidsmarkt. Dat is in een snel veranderende wereld een stevige ambitie. Hoe we dat gaan doen, is vastgelegd in het strategisch plan STC Group en wordt kort uitgelegd in onderstaande animatie.