Missie en visie

Missie
Wij staan voor de kracht van beroepsonderwijs. Als innovatieve vakinstelling ontwikkelen wij wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector.

Visie
Wij hebben internationaal een leidende positie in het beroepsonderwijs in ons vakgebied. Leren gebeurt bij ons in de context van het beroep en in een activerende leeromgeving. Dat maakt een STC’er tot een nieuwsgierige vakspecialist die kansen creëert en duurzaam het verschil maakt.


Jaarverslag

STC Group stelt ieder jaar een geïntegreerd jaardocument op. Hieronder treft u de beschikbare jaarverslagen aan:

 

Strategie

STC Group wil ook in de komende decennia jongeren helpen hun weg te vinden op de internationale arbeidsmarkt. Dat is in een snel veranderende wereld een stevige ambitie. Hoe we dat gaan doen, is vastgelegd in het strategisch plan STC Group en wordt kort uitgelegd in onderstaande animatie. De stand van zaken leest u in de Voortgangsrapportage strategische kwaliteitsagenda 2019 .