Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende zes personen:

 • de heer drs. H.F.M. Marks, voorzitter
  (Vroon B.V.)
 • de heer R.P.M. van Slobbe, vicevoorzitter
 • de heer drs. P. van Oord
  (Van Oord N.V.)
 • de heer B.J. ter Riet
  (Damen Shipyards Gorinchem)
 • de heer M. van der Meer
  (Huntsman Holland B.V.)
 • de heer dr. L.J. Roborgh

 

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.