Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Burgemeester Gemeente Delft), voorzitter
  • mevrouw S.A. Jonker
  • mevrouw M. Vogelzang (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • de heer J.B. Schutrops (Vopak Management Netherlands)
  • de heer V. Salet (HyCC)
  • de heer K. Kerssemakers (Anthony Veder)

 

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.