Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende zeven personen:

  • de heer drs. H.F.M. Marks, voorzitter (Vroon B.V.)
  • de heer R.P.M. van Slobbe, vicevoorzitter
  • de heer drs. P. van Oord (Van Oord N.V.)
  • mevrouw S.A. Jonker (Havenbedrijf Rotterdam N.V.)
  • de heer B.J. ter Riet (Damen Shipyards Gorinchem)
  • de heer dr. L.J. Roborgh
  • de heer J.B. Schutrops (Vopak Management Netherlands)

 

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.