Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende personen:

  • de heer drs. H.F.M. Marks (Vroon B.V.), voorzitter
  • mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Burgemeester Gemeente Delft), vice-voorzitter
  • de heer drs. P. van Oord (Van Oord N.V.)
  • mevrouw S.A. Jonker (Havenbedrijf Rotterdam N.V.)
  • de heer dr. L.J. Roborgh
  • de heer J.B. Schutrops (Vopak Management Netherlands)
  • de heer V. Salet (Nouryon)
  • mevrouw M. Vogelzang (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

 

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.