Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC Group bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Burgemeester Gemeente Delft), voorzitter
  • mevrouw S.A. Jonker
  • mevrouw M. Vogelzang (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • de heer J.B. Schutrops (Vopak Management Netherlands)
  • de heer V. Salet (HyCC)
  • de heer K. Kerssemakers (Anthony Veder)

 

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her-)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.