• STC Group

Kazakh Maritime Academy – Almaty

Deze maritieme academie is gevestigd in Almaty Kazachstan en is een initiatief van Tengizchevroil (een consortium van oliemaatschappijen), de Kazakh British University en de STC Group. De KMA is opgericht om te voorzien in de stijgende vraag naar goed opgeleide en gekwalificeerde zeelieden voor de groeiende tankervloot die opereert op de Kaspische Zee, de Zwarte zee en andere zeeën.

Internationale tender

De betrokkenheid van de STC Group bij de KMA is gestart in de zomer van 2011. De STC Group won de wereldwijd uitgezette tender en nam de lead in de ontwikkeling  van het maritieme onderwijs van de KMA. Als leidend en gerenommeerd maritiem opleidingsinstituut heeft de STC Group een internationale track record opgebouwd als het gaat om het ontwikkelen en opzetten van maritieme instellingen en opleidingsprogramma’s. In mei 2012 werd het contract ondertekend en gingen de specialisten van de STC Group aan de slag.  De STC Group is verantwoordelijk voor het vierjarige onderwijsprogramma en voor het geavanceerde simulatorenpark. De Engelstalige nautische en technische lessen worden verzorgd door STC docenten. Ondertussen wordt door de STC Group een uitgebreid train-de-trainer programma ontwikkeld om lokale docenten op te leiden.

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl