Masterclasses

Altijd actueel en aan de haven gerelateerd
De STC-Group organiseert met enige regelmaat interessante gratis masterclasses voor (jong) professionals. Dit doen wij onder andere in samenwerking met Young Ship, de Netherlands Maritime University en/of andere verenigingen en partijen. De onderwerpen zijn altijd actueel en gerelateerd aan werken in en rond de haven.

  • 23 februari 2017, Rotterdam: Our Oceans Challenge (speciale workshop editie)
  • 18 mei 2017, Rotterdam: Integrale planning container calls
  • 12 oktober 2017, Rotterdam: Asset performance management (Plant of the future)

 

Masterclass Our Oceans Challenge (speciale workshop editie), donderdag 23 februari

De wereldoceanen bedekken 71% van onze planeet en vormen de bron voor al het leven op aarde. Volgens het ‘Mare Liberum’ uitgangspunt behoren deze oceanen niemand toe en heeft iedereen vrije toegang tot de internationale wateren om te reizen, handel te drijven en haar ogenschijnlijk onuitputtelijke bronnen te gebruiken. Door toenemende bevolkingsdruk langs de kust en industriële activiteiten onder en op het water strijden steeds meer belanghebbenden om het gebruik van de oceanen. Belangrijke ecosystemen in de oceanen kunnen daardoor niet voldoende herstellen. De grootste uitdaging voor deze eeuw is de ontwikkeling van bedrijfsmodellen die tegelijkertijd bedrijfseconomische doelen nastreven èn daarbij de leefbaarheid en biodiversiteit van de oceanen in tact laten.

Our Oceans Challenge is een crowdsourcing initiatief van Nederlandse offshore bedrijven die ervan uitgaan dat er volop kansen liggen in het balanceren van enerzijds bescherming van de oceanen èn tegelijkertijd duurzaam en verantwoordelijk gebruik en exploitatie van de oceanen en haar natuurlijke bronnen. Er liggen uitdagingen op het gebied van afvalbeheersing, geluidshinder, duurzame exploitatie van natuurlijke bronnen uit de oceaan, big data en ‘sustainable legacy’.

Dit initiatief roept op tot het versnellen van innovatieve duurzame ideeën om te komen tot nieuwe bedrijfsproposities. Via een open innovatie platform worden de meest kansrijke ideeën klaargestoomd voor de markt onder professionele begeleiding en support van de aangesloten partners.

In deze speciale Masterclass draait alles om The Ocean Challenge en dagen we student en young professionals uit om mee te denken en mee te doen!

Programma

17:00 Inloop met sandwiches en drankje
18:00 Aftrap masterclass
18:05 Introductie Luc Cuyvers,  senior lecturer Ocean Management and Marine Policies bij Netherlands Maritime University and executive documentary producer
18:30 Workshop ‘The Ocean Challenge’
20:00 Afronding en aansluitend borrel

Deze masterclass is een coproductie van YoungShip Rotterdam en STC-Group en The Ocean Challenge, om kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheidsinstellingen te bevorderen. De masterclass is bijzonder geschikt voor Young Professionals in de maritieme sector en studenten en medewerkers van de STC-Group, Rotterdam Mainport University, Netherlands Maritime University en andere universiteiten en hogescholen in Rotterdam en omgeving.

Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig door een email te sturen naar masterclass@stc-r.nl. Geef daarbij je naam, bedrijfsnaam / naam studie, e-mailadres en telefoonnummer door. Deze masterclass vindt plaats bij de STC-Group aan de Lloydstraat 300 te Rotterdam. Aanvang 17.00 uur, einde programma omstreeks 20.00 uur. Bekijk hier de digitale uitnodiging voor de masterclass van 23 februari 2017.