Nieuwe MAROF-minor

30
Januari 2019
Nieuwe MAROF - minor

De RMI opleiding Maritiem Officier biedt sinds dit studiejaar de minor scheepssystemen en de menselijke factor aan. Het is een keuzedeel van 30 ECTS in het vierde leerjaar van de hbo-opleiding. De kennis over de werking en invloed van (geautomatiseerde) hulpmiddelen en de manier waarop deze effectief gebruikt kunnen worden aan boord komen aan bod in deze minor.

Het onderwerp human factors is een actueel onderwerp binnen de beroepspraktijk, omdat er steeds meer aandacht is voor onbemand varen. De fysieke taken van de mens aan boord zijn in de afgelopen jaren steeds vaker vervangen door (elektronische) hulpmiddelen. Om veilig en economisch te varen is de mens ‘informatieverwerker’ geworden.

Voor het uitvoeren van taken zijn veel hulpmiddelen ontwikkeld. Daarbij werd niet altijd gekeken hoe de mens er het beste mee om kan gaan, terwijl verkeerd gebruik wel kan leiden tot ongelukken. De taken aan boord van een schip moeten tenslotte onder wisselende omstandigheden uitgevoerd worden en ‘de mens’ moet optimaal kunnen functioneren.

Ook is er in de scheepvaart veel aandacht voor de relatie van ‘de mens’ met geautomatiseerde systemen met betrekking tot het voorkomen van ongelukken. Al enkele jaren wordt er gesproken over onbemand varen in combinatie met de inzet van een operator aan wal. De menselijke factor staat ter discussie, omdat ook hier de mens de eindverantwoording heeft.

Flinke klus

Een minor opzetten is een flinke klus. Veel collega’s hebben in de voorbereiding en uitvoering meegewerkt: Arie Goedknegt (STC T&C), John Hutchins, Audrey Rost-Ernst en Cheryl Nankoe (STC Group), Twan van Tilburg (STC-KNRM), bemanning Prinses Christina, Peter Verheijen (RDM/COE), Hans van den Broek (RDM).

Bij de uitvoering waren ook een aantal externe partijen betrokken: KRVE (roeiers), Kotug, loodswezen, Shell en de Human Factors Adviesgroep, UMC Utrecht, Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Voor het onderdeel praktijkgericht onderzoek hebben studenten de huidige situatie in kaart gebracht ten aanzien van smart shipping op de binnenwateren, in opdracht van Rijkswaterstaat. Om kennis te krijgen over de binnenvaart hebben de studenten een dag meegevaren met opleidingsschip Prinses Christina.

Meer nieuws