Nieuws over maatregelen rond het coronavirus

02
Oktober 2020
Preventieve maatregelen coronavirus

2 oktober – Mondkapjesplicht vanaf maandag 5 oktober in alle STC-gebouwen

Het College van Bestuur heeft besloten om vanaf maandag 5 oktober het gebruik van mondkapjes in alle publieke ruimtes van de STC-gebouwen verplicht te stellen. Om eenduidigheid te bevorderen en verwarring te voorkomen geldt de verplichting voor alle studenten, leerlingen, collega’s en bezoekers op alle STC-locaties. Hiermee geven we gehoor aan de dringende oproep van het kabinet en de Veiligheidsregio om ook op scholen mondkapjes te dragen.

De regel geldt voor alle publieke ruimtes zoals gangen, restaurants en roltrappen. Hij geldt niet voor klaslokalen en kantoren, waar de bestaande veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed nageleefd kunnen worden. In de publieke ruimtes blijft, naast de mondkapjesplicht, ook de regel gelden om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de hygiëne-regels na te leven. Uiteraard blijft ook de regel van kracht dat er in de praktijkruimtes tijdens de les een mondkapje gedragen wordt. In kantines en op de leerpleinen mag het mondkapje af als je aan tafel zit en er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Er wordt vandaag  een brief  naar ouders van het voortgezet onderwijs gestuurd en naar studenten met meer details.

 

30 september – In de Beslisboom kun je zien wat je moet doen als je je niet lekker voelt of als je besmet bent met Covid-19.

 

3 september 2020 – Wij heten je graag van harte welkom (terug) op school! In de week van maandag 7 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Het liefst zouden we je alle lessen weer gewoon op school willen geven, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Zeker in Rotterdam is versoepeling voorlopig niet aan de orde. We hebben voor de zomer al  maatregelen voorbereid en die zijn allemaal ook nodig om veilig en verantwoord lessen te kunnen krijgen en geven.

Alle mbo-studenten van het STC mbo college krijgen per mail specifieke informatie over de maatregelen voor hun schoollocatie en/of opleiding. Uitgebreidere informatie voor mbo-studenten over hoe we op school omgaan met maatregelen rondom het coronavirus, is hier te vinden.Bij vragen over de maatregelen per schoollocatie en/of opleiding, kan contact opgenomen je terecht bij het servicecentrum of bij je mentor. De ouders/verzorgers van vmbo- en havo-leerlingen hebben een brief gekregen.

 


 

20 juli 2020 – Het nieuwe studiejaar op het STC start in de week van maandag 7 september. Wij kunnen het schooljaar vanwege het coronavirus niet starten zoals we dat zouden willen, maar onze docenten en andere collega’s gaan wel zorgen voor een warm welkom. Samen moeten we het beste maken van deze bijzondere periode. Om meer duidelijkheid te geven over hoe het op school gaat na de zomervakantie, hebben we hier een beknopt overzicht geplaatst van de belangrijkste informatie.

In de week van 20 juli krijgen alle mbo-studenten een startbrief op het huisadres toegestuurd. Hierin is meer informatie over de start van het schooljaar gedeeld, klassenindeling en boekenpakketten. Uitgebreidere informatie voor mbo-studenten over hoe het na de zomervakantie op school gaat, is hier te vinden. Aan de ouders/verzorgers van vmbo- en havo-leerlingen is tevens informatie gestuurd.

Veiligheid en zorg voor elkaar, ook in de school
We volgen op onze schoollocaties de voorschriften rondom de 1,5 meter afstand. Dat is soms lastig, maar wel heel belangrijk. Het coronavirus zorgt voor bijzondere omstandigheden ook als de school weer begint. Samen moeten we zorgen dat we de risico’s voor onszelf, leerlingen, studenten, docenten, maar ook voor opa’s en oma’s en de andere risicogroepen zo klein mogelijk houden. We hebben daarvoor binnen de school allerlei maatregelen genomen. Ook ga je binnen de school verschillende aanwijzingen zien.

Lessen op school maar ook online
We proberen zoveel mogelijk onderwijs op school organiseren, maar door de veiligheidsmaatregelen zal dit mogelijk toch beperkter zijn dan we graag zouden willen. Dus is een deel van het onderwijs online ingepland. Bij de start van het jaar wordt uitgelegd hoe we dat doen, maar ook wat we van jou verwachten.

Voor online lessen is het natuurlijk belangrijk dat je thuis over een laptop beschikt met een goede internetverbinding. Als je geen goede laptop hebt of geen goede internetverbinding, laat dat dan aan het begin van het schooljaar weten aan je studieloopbaanbegeleider (mentor). We kijken dan of je in aanmerking komt voor een laptop in bruikleen van school of ondersteuning voor een internetverbinding.

Het kan zijn dat je thuis niet fijn kan studeren omdat er geen geschikte ruimte is of omdat je broers of zussen hebt die ook thuis moeten leren. Met hulp van je studieloopbaanbegeleider (mentor) kijken we dan of we een goede studieplek op school voor je kunnen regelen.

Vervoer naar school
Gebruik voor het vervoer naar school zoveel mogelijk eigen vervoer; ga lopen, neem de fiets of de scooter. In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. We proberen de lessen zo te plannen dat niet iedereen op hetzelfde moment voor de deur staat. Probeer daarom niet meer dan 15 minuten voor de les begint op school aan te komen.

Vragen
Bij vragen over de maatregelen op school rondom het coronavirus voor een specifieke opleiding en/of schoollocatie verwijzen wij je graag naar het servicecentrum van jouw locatie via onderstaande contactinformatie:

STC vmbo college en Haven Havo

  • Locatie Anthony Fokkerweg: 010 – 429 02 66
  • Locatie Westzeedijk: 010 – 244 01 00

STC mbo college

  • College Logistiek & Vervoer: 010 – 429 02 66
  • College Havens: 010 – 429 02 66
  • College Maritiem & Techniek: 010 – 448 6439
  • College Procestechniek & Maintenance: 0181 – 412 799

Hbo
Voor de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute of applied sciences kan je per mail je vragen stellen via: rmi-bedrijfsbureau@hr.nl.

 

Alle eerdere updates en meer informatie m.b.t. de coronamaatregelen staan bij elkaar op de webpagina: www.stc-group.nl/coronavirus

Meer nieuws