Doorstroomprogramma Rotterdam

27
September 2018
Logo project Doorstroomprogramma mbo hbo

Een betere voorbereiding op het hbo, een bewustere studiekeuze en intensievere studiebegeleiding: dat zijn de drie hoofdingrediënten van het Doorsttroomprogramma Rotterdam dat op dinsdagmiddag 25 september werd gelanceerd . Doel van het programma is de kans op studiesucces van mbo’ers die na hun studie verder studeren in het hbo te vergroten. Het blijkt namelijk dat de ongeveer de helft van de mbo’ers die verder gaat op het hbo, het eerste jaar niet haalt. Daarom worden mbo’ers die deelnemen aan het doorstroomprogramma vanaf het tweede jaar van het mbo voorbereid op het hbo en krijgen ze in het propedeusejaar extra begeleiding.

Het doorstroomprogramma mbo-hbo is een gezamenlijk initiatief van verschillende Rotterdamse onderwijsinstellingen in het mbo en hbo: STC Group, Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland.

Opbouw programma
Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In het mbo doen studenten in het tweede jaar een ontwikkelassessment, waardoor zij ontdekken aan welke hbo-vaardigheden ze nog moeten werken. In het derde jaar volgen zij een keuzedeel ‘studeren in het hbo’, waarmee zij inzicht krijgen of het hbo bij hen past. Na aanmelding bij een hbo-instelling volgt een studiekeuzecheck, waarbij de motivatie centraal staat. In het eerste jaar op het hbo tenslotte krijgen de studenten extra begeleiding en krijgen de studenten de mogelijkheid om te werken aan hbo-vaardigheden en relevante vakken zoals rekenen en economie.

Meer nieuws