Eerste Haven Havo van Nederland van start

15
November 2017
Haven Havo

Op 18 november 2017 geven Calvijn Vreewijk Lyceum en STC vmbo college de  officiële aftrap voor een nieuwe en unieke opleiding: de Haven Havo. Deze nieuwe opleiding biedt Havoleerlingen vanaf komend schooljaar de kans op een vliegende carrièrestart in en om de (Rotterdamse) haven. De twee Rotterdamse middelbare scholen hebben de ambitie om in augustus 2018 te starten met minimaal één Havo-klas in Rotterdam Zuid.

Praktisch en algemeen vormend
Leerlingen die zich inschrijven voor deze opleiding vinden het leuk om brede algemene kennis en ervaring te combineren met praktische denken en handelen. Zij volgen twee dagen per week algemene vakken bij het Calvijn Vreewijk Lyceum. Daarnaast volgen zij twee dagen per week project-, haven- en technologie gerelateerd onderwijs bij het STC op de Anthony Fokkerweg. De vijfde dag is een praktijkdag die in het teken staat van kennismaken met de stad, haven en beroepen. Jongeren die nieuwsgierig zijn, graag zelf onderzoek doen, houden van technologie en van aanpakken kunnen op de Haven Havo hun hart ophalen.

Toekomstbestendig onderwijs
De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Dat geldt ook voor de bedrijven die actief zijn in en om de Rotterdamse haven en zij stellen hoge eisen aan toekomstige medewerkers. Scholen en opleidingen moeten jongeren voorbereiden op deze snel veranderende wereld. De Haven Havo is een goed voorbeeld van toekomstbestendig onderwijs: door slim samen te werken en kennis, ervaringen en faciliteiten te delen, bieden het Calvijn Vreewijk Lyceum en het STC Havoleerlingen een voorsprong. Dankzij de Haven Havo hebben jongeren in onder andere Rotterdam Zuid een reële kans op een goed betaalde baan in een dynamische sector. Bovendien biedt de Haven Havo goede doorstroommogelijkheden naar de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute, een samenwerkingsverband tussen STC Group en Hogeschool Rotterdam. Daarmee sluiten de scholen goed aan bij de doelstellingen van de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma op Zuid.

Meer nieuws