Europese onderwijsattachees op bezoek bij STC-Group

20
Mei 2016

20 mei 2016, Rotterdam –  Zo’n dertig onderwijsattachees uit verschillende landen van de Europese Unie brachten op vrijdag 20 mei jl. een bezoek aan de STC-Group. Dit gebeurde in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De attachees lieten zich informeren over het Nederlandse onderwijssysteem in z’n algemeenheid en over de verticale vakinstelling STC-Group in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het programma was een meet & greet met leerlingen, studenten en docenten van zowel VMBO-, MBO-, HBO- als masteropleidingen. De attachees gingen met hen in gesprek over zaken als stagelopen, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, toegepast onderzoek en doorstroming. Een rondleiding langs de simulatoren completeerde het beeld van de manier waarop er binnen de STC-Group onderwijs wordt verzorgd.

Aansluitend brachten de onderwijsattachees een bezoek aan de locatie van STC Training & Consultancy aan de Wilhelminakade. Na een korte rondleiding langs diverse simulatoren, waaronder de sleepbootsimulator, kregen de bezoekers informatie over Centra voor Innovatief Vakmanschap en over een samenwerkingsproject tussen verschillende binnenvaartscholen in Europa. Een rondvaart door de Rotterdamse haven completeerde het interactieve programma.

Meer nieuws