Haven Havo in volle vaart vooruit

23
Mei 2018
Haven Havo in volle vaart vooruit

23 mei 2018, Rotterdam -De Haven Havo gaat in september 2018 van start met een volle klas enthousiaste en nieuwsgierige leerlingen. Op 22 mei tekenden het STC vmbo college en Calvijn Vreewijk Lyceum de samenwerkingsovereenkomst voor deze nieuwe en unieke opleiding.

De Haven Havo biedt havoleerlingen vanaf komend schooljaar de kans op een vliegende carrièrestart in en om de (Rotterdamse) haven. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen beide scholen het vertrouwen in het succes  van de Haven Havo. “We zijn er van overtuigd dat over vijf jaar de eerste lichting leerlingen de school met diploma op zak verlaat en doorstroomt naar het hbo”, lichtten Henk Post, voorzitter van de Raad van Bestuur van CVO en Jan Kweekel, lid van het College van bestuur van het STC, toe.

Wat een paar jaar geleden begon als een goed idee, is de afgelopen maanden steeds concreter gemaakt. De eerste lichting van de bijzondere havo-opleiding volgt drie dagen dagen per week havolessen bij het Calvijn Vreewijk Lyceum en twee dagen per week techniekonderwijs bij STC vmbo college aan de Anthony Fokkerweg. Een bevlogen docententeam geeft uitdagend onderwijs waar veel ruimte is voor innovatie, praktijk en nieuwe onderwijsvormen. De Haven Havo is bedoeld voor leerlingen die goed kunnen leren en graag praktisch bezig zijn.

Toekomstbestendig
De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Dat geldt ook voor de bedrijven die actief zijn in en om de Rotterdamse haven. In de haven worden binnen enkele jaren veel vacatures voor hoogopgeleid personeel verwacht. Om die reden hebben Vreewijk Lyceum en het STC vmbo college deze nieuwe leerroute ontwikkeld. De Haven Havo is een goed voorbeeld van toekomstbestendig onderwijs: door slim samen te werken en kennis, ervaringen en faciliteiten te delen, bieden het Calvijn Vreewijk Lyceum en het STC havoleerlingen een voorsprong. Theorievakken van de havo worden gecombineerd met techniekonderwijs in de hypermoderne technieklokalen van het STC vmbo college en bij bedrijven in en rond de haven.

Toekomstperspectief
Dankzij de Haven Havo hebben jongeren in onder andere Rotterdam-Zuid een reële kans op een goede baan in een dynamische sector. Bovendien is er een uitstekende aansluiting op de hbo-opleidingen van het Rotterdam Mainport Institute, een samenwerkingsverband tussen STC Group en Hogeschool Rotterdam. Daarmee sluiten de scholen aan bij de doelstellingen van de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma op Zuid.

Meer nieuws