Locatie Westzeedijk geopend

10
November 2017
STC Westzeedijk

Op 9 november 2017 is de vmbo-school Westzeedijk in Rotterdam geopend. Jan Kweekel, lid van college van bestuur STC Group opende de school door een scheepsbel te luiden. Veel ouders, leerlingen, collega’s, basisscholendocenten en het bedrijfsleven waren er bij aanwezig. Het schoolgebouw is speciaal aangepast aan de nieuwe 21ste Century Skills en de lessen die hiervoor worden gegeven. Lessen in coderen, Virtual Reality en het werken met 3d-printers is hier een dagelijkse gang van zaken. De nieuwe skills worden gecombineerd met de generieke vakken in een warme huiskamersfeer waarbij leerlingen de kans krijgen zichtzelf te ontplooien.

Meer nieuws