Nieuw convenant en lustrum RMU

05
Oktober 2017
Lustrum RMU

Op woensdag 4 oktober 2017 hebben de bestuurders van Hogeschool Rotterdam en STC Group hun handtekening gezet onder een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Daarin zijn nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van huisvesting, ICT, bedrijfsvoering en de naamgeving. Dit stelt de onderwijsinstellingen in staat om studenten ook de komende jaren goed hbo-onderwijs te bieden op het gebied van scheepvaart, scheepsbouw, (haven)industrie en logistiek. De ondertekening vond plaats tijdens de viering van het vijfjarig jubileum van de samenwerking, die in 2012 van start ging onder de naam Rotterdam Mainport University (RMU). In de lijn met de landelijke regelgeving rondom het gebruik van de naam ‘university’, hebben HR en STC Group in het convenant afgesproken om vanaf heden de naam Rotterdam Mainport Institute (RMI) te voeren.

Terugblik
“In de afgelopen vijf jaar is er al veel bereikt”, zegt Maarten van Ogtrop, directeur RMI. “Zo is de samenwerking met de mbo-opleidingen versterkt, waardoor de doorstroom steeds meer toeneemt en verbetert. Daarnaast delen we de faciliteiten. Dat betreft niet alleen het gebouw, maar vooral ook de kostbare simulatieruimtes en de schepen waarop we varen. Dat zijn een enorm winstpunten voor het onderwijs.”Tijdens de viering van het jubileum werd tevens de verbouwde locatie aan de Lloydstraat officieel geopend. In de zomer is de binnenkant van het gebouw flink onder handen genomen. Van Ogtrop is trots op de verbouwing die is gerealiseerd. “De gangen waren wat smal en donker en de deuren hadden kleine patrijspoortjes als ramen. Ook ontbrak het in het gebouw aan studieruimtes. Sinds de zomer hebben we de 9e etage erbij gekregen. De extra capaciteit hebben we benut voor open ruimtes waar studenten in groepjes samen kunnen werken. En het is een schot in de roos. Ik zie dat de ruimtes altijd bezet zijn met groepen studenten die samen ergens aan werken, iets aan elkaar presenteren op een scherm of er gewoon even relaxen. Er hangt een compleet andere sfeer, het gebouw straalt veel meer het gevoel van een hogeschool uit.”

Toekomst
Van Ogtrop kijkt uit naar de jaren die komen. “Voor de toekomst verwacht ik nog meer kruisbestuiving tussen de twee onderwijsinstellingen. STC Group is echt een grote partner, met een enorme bekendheid in de branche die ook (private) activiteiten heeft in bij- en nascholingen. Daar kunnen we meer van profiteren. Daarnaast verwacht ik dat de instroom vanuit het mbo de komende jaren verder zal verbeteren, onder andere door het afstemmen van de keuzedelen. Dat potentieel komt straks beschikbaar op de arbeidsmarkt en zal uiteindelijk ook een positieve uitwerking gaan hebben op de ontwikkeling van de haven.”

 

Meer nieuws