MBO’ers STC geven hun opleiding een 7,4

28
Juni 2016
JOB monitor

28 juni 2016, Rotterdam – MBO’ers van het Scheepvaart en Transport College (STC) zijn tevreden over hun opleiding en school. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde JOB monitor. MBO’ers van het STC geven hun opleiding gemiddeld een 7,4. Landelijk ligt dit cijfer op een 7,0. Vier STC-opleidingen scoren zelfs een acht of hoger.

De JOB monitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid onder MBO-studenten en is een initiatief van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Ruim 267.000 MBO’ers namen dit keer deel aan het landelijke onderzoek.  Ruim 45% van de STC’ers vulden de enquête in. In het onderzoek dat twee jaar geleden werd uitgevoerd scoorde de STC-opleidingen gemiddeld een 7,3. Ondanks de groei in studentenaantallen van het afgelopen jaar is het STC er toch in geslaagd de kwaliteit van en tevredenheid met de opleidingen te vergroten. Het STC biedt in totaal dertig opleidingen. Van die dertig scoorden vier opleidingen een acht of hoger: twee visserij-opleidingen, de opleiding machinist railvervoer en de binnenvaartopleiding bootman.

Highlights

Op de belangrijke thema’s sfeer en veiligheid, informatievoorziening, rechten en plichten en de kwaliteit van de lessen scoort het STC hoger dan het landelijk gemiddelde.  Frits Gronsveld, voorzitter College van Bestuur van de STC-Group zegt hierover: “Ik ben erg trots dat we in staat zijn geweest om de kwaliteit van de opleidingen nog verder te verbeteren. Natuurlijk zijn er ook punten die beter kunnen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat onze studenten gemiddeld net wat minder tevreden zijn met de studieloopbaanbegeleiding die ze van school krijgen. Met dat door de MBO’ers aangedragen aandachtspunt gaan we de komende periode hard aan de slag.”

Meer nieuws