Rotterdams Leerwerkakkoord en sectorakkoord Haven ondertekend

05
Februari 2019
Leerwerkakkoord Rotterdam

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden en de oprichting van een HavenLeerwerkPlaats . Het is een greep uit acties van het Rotterdams Leerwerkakkoord en het sectorakkoord Haven, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan. We verwachten dat de werkgelegenheid de komende jaren verder toeneemt. Met de energietransitie, circulaire economie en digitalisering zal de arbeidsmarkt veranderen. Er ontstaan nieuwe banen en beroepen. Tegelijkertijd staan er nog Rotterdamse werkzoekenden langs de zijlijn. Een gezamenlijke aanpak door bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet antwoord geven op deze mismatch. De aanpak richt zich op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. Zo krijgen én houden we meer Rotterdammers aan de slag.

Sectorakkoord
Naast het overkoepelende Rotterdamse Leerwerkakkoord zijn er sectorakkoorden. Voor haven en logistiek en het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn deze al gereed. In de sectorakkoorden maken de betrokken partijen per bedrijfssector concrete en effectieve afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. Hierdoor sluiten de vaardigheden die studenten tijdens hun opleiding leren beter aan op de vraag van werkgevers. Blijven werknemers zich een leven lang ontwikkelen en kunnen daardoor makkelijker overstappen naar een nieuwe baan. En begeleiden we werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen. Frits Gronsveld, voorzitter CvB van STC Group: “Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken met dit sectorakkoord Haven onder andere de HavenLeerWerkplaats mogelijk. Dit wordt een inspirerende en innovatie leeromgeving waarin huidige en toekomstige havenprofessionals zich optimaal kunnen voorbereiden op een duurzame carrière in een steeds veranderende werkomgeving. Zo zorgen we er samen voor dat de haven een aantrekkelijke omgeving blijft voor de denkers én doeners waar het bedrijfsleven om zit te springen.”

Koplopers
Het Rotterdams Leerwerkakkoord is opgesteld door 12 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid: Albeda, Deltalinqs, EBZH, FNV, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam, Randstad, gemeente Rotterdam, STC Group, UWV Werkbedrijf, VNO-NCW en Zadkine. Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking; geïnteresseerde organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen. Meer info is te vinden op http://www.rotterdam.nl/leerwerkakkoord

 

Meer nieuws