STC-Group versterkt zeevisvaartsector

05
Januari 2016
Visverwerkingslokaal STC Stellendam

5 januari 2016, Rotterdam – Het afgelopen anderhalf jaar heeft de STC-Group fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van diverse opleidingsactiviteiten en -faciliteiten ten behoeve van het versterken van de zeevisvaartsector. Deze investeringen zijn mede-mogelijk gemaakt dankzij gelden uit het Europees visserijfonds en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse partijen uit de zeevisvaartsector.

BBL-traject Stuurman Werktuigkundige SW6
De Nederlandse zeevisvaartsector heeft behoefte aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Helaas blijft de instroom van jongeren die een voltijd MBO-opleiding Zeevisvaart willen volgen achter. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de continuïteit van de sector. Potentiële werknemers (en hun werkgevers) hikken aan tegen het feit dat zij, voor het halen van hun vaarbevoegdheid, voor langere tijd terug moeten in de schoolbanken. Daarom heeft het Scheepvaart en Transport College (onderdeel van de STC-Group) het initiatief genomen om in Stellendam een deeltijdvariant van de opleiding SW6 aan te bieden. Met succes: achttien vissersmannen in spe, in de leeftijd van 16 tot en met 52 jaar, schreven zich in en gingen terug naar de schoolbanken. Dankzij de subsidie vanuit het Europees Visserijfonds kon de opleiding kosteloos worden aangeboden en is het lesmateriaal aangepast. De deelnemers aan de deeltijdopleiding werkten aan boord van een kotter en gingen een keer per zes weken een week terug naar school. Daar kregen zij les in onderwerpen als navigeren, stabiliteit en Nederland en Engels. In dit project is nauw samengewerkt met partners zoals visserijvereniging Zuidwest, PO Mossel en PO Zuid Delta.

Cursus Ondernemersvaardigheden
In maart van dit jaar is een groep enthousiaste vissersmannen gestart met een speciaal voor de zeevisvaartsector ontwikkelde cursus Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV). Tijdens de veertien dagdelen durende cursus gingen zij aan de slag met voor de bedrijfsvoering belangrijke thema’s als financieel management, het schrijven van een ondernemingsplan, financiering en marketing. Doel van de cursus is de deelnemende ondernemers betere en kritischer gesprekspartner te maken voor de bank, accountant en financieel adviseur. De cursus is verzorgd door docenten van de STC-Group en van de projectpartners Rabobank Goeree Overflakkee, Baker Tilly Berk en John P. de Wit Assurantiën. Op 11 juli jl. werd de cursus tijdens Vlaggetjesdag officieel afgesloten met de certificaatuitreiking. Zes cursisten zijn voor de cursus geslaagd en twee cursisten ontvingen een aanwezigheidscertificaat. De prijs van deelname aan deze pittige cursus was, dankzij de subsidie uit het Europees Visserijfonds, beperkt.

Onderzoeks- en visverwerkingslab
Dankzij subsidie uit het Europees Visserijfonds is het onderzoeks- en visverwerkingslab op de STC-locatie in Stellendam grondig gerenoveerd. Het lab, waar MBO’ers van het STC les in krijgen, voldoet daarmee weer aan alle HACCP-eisen. De afgelopen maanden is het lab gebruikt ten behoeve van een onderzoek naar factoren die de kwaliteit en houdbaarheid van vis beïnvloeden. Dit onderzoek is uitgevoerd om te kijken of en hoe de visserijsector door middel van het verbeteren van de viskwaliteit, invloed kan uitoefenen op de prijs die betaald wordt op de visafslag. Aan dit onderzoek hebben vijf viskotters van verschillende bedrijven meegewerkt. De vis die zij hebben aangevoerd is onderzocht in het onderzoekslab. Door de onderzoekers zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1. Heeft de manier waarop vis aan boord van het schip opgeslagen wordt op ijs (scherf of slurry) aantoonbaar invloed op de kwaliteit van de aangevoerd vis?
2. Is er verschil in houdbaarheid tussen vis die op dinsdag of op donderdag is gevangen?
3. Is er verschil in de houdbaarheid tussen (licht)beschadigde vis en niet-beschadigde vissen?
4. Is er een verband te leggen tussen ATP-waarde en organoleptische keuring?

Het onderzoek toont alleen een verband aan tussen de houdbaarheid van de vis en de mate waarin de vis beschadigd of niet beschadigd is aangevoerd. Dit betekent dat het onbeschadigd aan boord brengen van vis vooralsnog de enige manier lijkt te zijn waarop de visserijsector invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van vis.

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij”.

Meer nieuws