Uitkomsten Keuzegids MBO 2017: STC scheepvaartopleidingen bovenaan in lijst

14
December 2016
Keuzegids MBO

De scheepvaartopleidingen van het Scheepvaart en Transport College (STC) zijn de beste van Nederland volgens de Nationale Keuzegids MBO 2017. Deze opleidingen van het STC stijgen van de derde naar de eerste plaats op de landelijke ranglijst.

De Keuzegids waardeert de scheepvaartopleidingen van het STC met 70 van de 100 punten. Op de thema’s docenten, lessen, begeleiding en organisatie scoort het STC beter dan het landelijk mbo-gemiddelde. Op het thema praktijkstage scoren de scheepvaartopleidingen van het STC op het mbo-gemiddelde. Frits Gronsveld, voorzitter College van Bestuur van de STC-Group is blij met de eerste plaats voor de scheepvaartopleidingen en snapt dat studenten net iets minder tevreden zijn over de praktijkstage. “Afgelopen jaar hebben we wat moeite gehad om voldoende stageplaatsen te vinden voor de zeevaart- en waterbouwopleidingen. Dit betekent dat een aantal mbo-studenten later dan gepland op stage is gegaan. Inmiddels hebben we een stagebureau voor deze opleidingen opgericht waarmee we structureel contact onderhouden met reders. Dit werpt nu al vruchten af in de vorm van nieuwe stageplaatsen voor onze studenten.”

In de regio Rotterdam scoort het Scheepvaart en Transport College als geheel ook goed. De school krijgt in totaal 65,5 punten en scoort daarmee alleen net iets lager dan het eveneens in Rotterdam gevestigde Hout- en Meubileringscollege.

Keuzegids MBO

De Keuzegids MBO is een onafhankelijke gids over mbo-scholen en wordt ieder jaar uitgegeven. De ranglijst is gebaseerd op de prestaties van de opleidingen (doorstroom van het eerste naar het tweede jaar en diplomering binnen reguliere opleidingstijd) en op het oordeel van de studenten op thema’s als docenten, lessen en begeleiding. Onder de noemer Scheepvaart vallen in de Keuzegids alle BBL- en BOL-opleidingen die het STC aanbiedt in de sectoren Rijn- en binnenvaart, zeevaart, zeevisvaart, waterbouw/baggerbedrijf en scheeps- en jachtbouw.

Meer nieuws