Over STC Group

STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vmbo-, mbo-, hbo– en masterniveau. Daarnaast biedt STC Group volwasseneneducatie en toegepast onderzoek. De organisatie is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor  is gevestigd in mainport Rotterdam. Klik hier voor het organisatieschema.

Visie op leren
Horen en Zien leidt tot vluchtige kennis. Doen en Beleven zijn doorslaggevend voor het verwerven van de juiste competenties. Dat is de overtuiging van STC Group. Leerlingen, studenten en cursisten zijn pas goed opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Dit geldt voor jongeren die nog aan het begin staan van hun loopbaan, maar ook voor ervaren medewerkers die bij willen blijven in hun vakgebied. STC Group biedt daarom niet alleen kennisoverdracht in de vorm van lessen, maar ook een stimulerende praktijk- en simulatieomgeving waarin volop ervaring kan worden opgedaan.

Over de grens
STC Group beperkt haar missie niet tot Nederland of Europa. STC Group draagt, waar ook ter wereld, actief haar kennis en ervaring over. Dankzij haar wereldwijde netwerk draagt de organisatie bij aan de mondiale arbeidsmarkt ‘transport’. Klik hier voor een overzicht van de internationale activiteiten.