Blue Careers: zoektocht naar hybride docent

28
Maart 2017
Blue Careers hybride docent

Het aantal mbo’ers en hbo’ers dat kiest voor een nautische beroepsopleiding is de afgelopen jaren sterk gestegen. Als gevolg hiervan is er een tekort aan ervaren vakdocenten en aan stageplaatsen. In het onlangs gestarte project Blue Careers slaan de STC-Group, diverse bedrijven en belangenbehartigers de handen ineen om deze twee problemen op te lossen. Belangrijk onderdeel van het project is de zoektocht naar hybride vakdocenten.

Hybride vakdocenten
Belangrijk doel van de partners die participeren in het project Blue Careers, is het werven en opleiden van zogenaamde hybride vakdocenten. Hybride vakdocenten hebben een verbindende functie tussen school en de branche. Ze staan letterlijk met het ene been in de school en met het andere been in het bedrijfsleven. Deze docenten geven een paar dagen per week les aan mbo’ers die bij het Scheepvaart en Transport College (onderdeel van de STC-Group) een technische / maritieme opleiding volgen, helpen bij het actualiseren van de lesprogramma’s en doen onderzoek naar innovaties in het eigen vakgebied. De rest van de week zijn de hybride vakdocenten aan het werk bij de huidige werkgever. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Doel is om in september 2017 tien hybride vakdocenten te werven die vervolgens kunnen starten met hun opleiding. In de loop van het project zullen meer hybride vakdocenten geworven worden.

Stageloket
Tijdens hun opleiding lopen mbo’ers minimaal een keer stage. Deze stage is een verplicht en belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. Doordat het aantal nautische studenten de afgelopen jaren sterk is gestegen, is er druk komen te staan op het aantal beschikbare stageplaatsen. Het oprichten van een centraal stageloket en een online stagebank is een ander belangrijk doel van het project Blue Careers.

Projectpartners
Naast de STC-Group (penvoerder) participeren ook het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contracters B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land in dit project, dat mede mogelijk is gemaakt dankzij subsidie vanuit de Europese Unie. Daarnaast hebben Damen Shipyards, IHC en Feadship / Koninklijke De Vries Scheepsbouw een letter of support getekend.

Meer nieuws