Blue Careers

Het werk in de sectoren waarvoor STC Group opleidt, wordt steeds complexer.  De vraag naar goed opgeleide medewerkers stijgt. Opleiders zoals het STC zijn als een gevolg daarvan voortdurend op zoek naar vakdocenten met actuele kennis van zaken en naar voldoende stageplaatsen. Blue Careers is een uniek samenwerkingsproject waarin STC Group en het bedrijfsleven samen optrekken. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds werken de projectpartners aan het werven en opleiden van zogenaamde hybride docenten, anderzijds wordt gewerkt aan een online stagebank.

 

Hybride docent
Hybride vakdocenten zijn werknemers die een deel van hun tijd voor de klas staan bij STC Group en de rest van de week aan het werk blijven bij hun maritieme of logistieke werkgever.

 

Klik om de Prezi-presentatie te bekijken over het Hybride docentschap

 

Doel van het project is geweest om tien vakdocenten te werven die, naast hun werk in het maritieme / logistieke cluster, opgeleid worden tot vakdocent en een deel van hun tijd zullen gaan besteden aan het opleiden van medewerkers van de toekomst. De rest van hun werkweek blijven zij in dienst van het bedrijf. De hybride docenten krijgen een gedegen opleiding om de benodigde didactische vaardigheden aan te leren en een ervaren STC-mentor die hen begeleidt tijdens hun werk voor de opleiding.

 

 

Inmiddels zijn er zeven hybride vakdocenten gestart bij het STC, hebben de PDG opleiding voltooid en zijn er nieuwe hybride docenten aan de slag gegaan. Tevens is het concept hybride docent volledig ingebed in de organisatie.

 

Stagebank
Stages vormen een belangrijk en verplicht onderdeel van de mbo-opleiding van jongeren. De afgelopen jaren is, door een groei van het aantal mbo-studenten, druk komen te liggen op het aantal beschikbare stageplaatsen. Het oprichten van een stagebank / stageloket is een belangrijk doel van het project Blue Careers.

 

Het project ging op 1 januari 2017 van start. Projectpartners zijn: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land. Het project is mede-mogelijk gemaakt door een subsidie  vanuit de Europese Unie.

 

Klik hier voor het leaflet Hybride Vakdocent.

Klik hier voor de deliverable Assessment methodology (NL)

Klik hier voor de deliverable Pedagogical and didactical training course (NL).

 

 

 

 

Lucie Saxton

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: l.b.saxton@stc-r.nl