CIV Logisticus van de Toekomst

De logistieke sector in Nederland behoort tot de wereldtop. De haven van Rotterdam is een economische motor van Nederland en biedt directe werkgelegenheid aan bijna 104.000 mensen in de regio. Trends als automatisering, digitalisering en robotisering vinden in sneltreinvaart hun weg in de logistieke keten. Om voorop te blijven lopen is het van het grootste belang dat talent en arbeidspotentieel optimaal worden benut. Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap ‘Logisticus van de Toekomst’ willen wij een leidende rol in spelen om deze ambitie te realiseren. Samen met partners in het bedrijfsleven leiden wij de  ‘logisticus van de toekomst’ op en zorgen wij ervoor dat logistiek talent voortdurend over de juiste kennis en vaardigheden beschikt en kan beschikken.

De missie is: “CIV Logistiek is een one-stop-shop voor opleidings- en kennisvragen voor alle logistieke beroepen op alle niveaus in de transportketen, nu en in de toekomst”.

Wij hebben ons de volgende doelstellingen gesteld:

  • Ontwikkelen tot internationaal erkend Centrum voor Innovatief Vakmanschap, een one-stop-shop voor alle opleidings- en kennisvragen van alle schakels in de logistieke keten;
  • Bundelen van logistieke expertise en kennis met bedrijfsleven en branche-vertegenwoordigers ;
  • Vergroten van de aantrekkelijkheid van het imago van de logistieke sector;

In het project CIV ‘Logisticus van de Toekomst’ zijn drie programmalijnen gedefinieerd, waarbinnen verschillende projecten worden uitgevoerd.

  1. Sustainable supply chain management is het hoofdthema voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Logistiek. Doel is om ervoor te zorgen, dat Nederland zich als aanvoer, opslag-, overslag- en doorvoerland kan blijven profileren en ontwikkelen. In programmalijn 1 werken we aan het ontwikkelen en versterken van onderwijsinfrastructuur zoals simulatoren, interactieve software en serious games rondom synchromodaliteit, gevaarlijke stoffen en geavanceerde orderpicking configuraties.
  2. De logistieke sector globaliseert sterk en kennis komt daardoor steeds meer te liggen bij grote bedrijven die op wereldschaal acteren. Deze bedrijven dienen goed aangesloten te blijven bij het CIV om internationale kennis te binden aan de regio. In programmalijn 2 werken we aan het opzetten van een kennisnetwerk, waar kennis kan worden ontwikkeld, geborgd en gedeeld. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze studenten en docenten op stages gaan, zowel in Nederland als in het buitenland. We onderhouden nauwe contacten met andere Centres of Excellence van STC Group in het buitenland.
  3. De laatste programmalijn is gericht op het stapelen van kennis op een zodanige manier dat onze onderwijsprofielen passen bij de beroepen van de toekomst. Dit vereist inspanning op het gebied van het ontwikkelen van curricula, leerstof en doorlopende leerlijnen.
Docent Logistiek

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl