Maritiem TechPlatform

Bedrijven in de maritieme sector hebben goed opgeleid personeel nodig, scholen hebben behoefte aan kennis uit de maritieme sector en aan innovatieve technologie. De plek waar vraag en aanbod van bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten is het Maritiem TechPlatform (MTP).

 

Het is belangrijk dat studenten voorbereid zijn op de ontwikkelingen in de maritieme sector en dat er aandacht is voor een innovatieve mindset. Het Maritiem TechPatform is de plek voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de maritieme digitalisering. Het motto daarbij is slim, schoon en samen.

 

Door de samenwerking van bedrijven, gemeenten, brancheverenigingen en onderwijs in het MTP krijgen studenten de kans hun talenten te ontwikkelen in realistische innovatie- en onderzoeksvraagstukken en bedrijven zijn en blijven verzekerd van vakkundig opgeleide werknemers die een leven lang blijven leren. Een mooie win-winsituatie.

 

Meer weten?
Audrey Rost-Ernst, STC Group: A.E.W.G.Ernst@stc-r.nl
Els Oprel, Da Vinci College: eoprel@davinci.nl

Docent maritieme werktuigkunde | STC Group | Rotterdam 21052019

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl