COMPETING

 

 

Matrozen, schippers en kapiteins in de Europese binnenvaart zijn opgeleid volgens verschillende normen en richtlijnen. Die verschillen kunnen leiden tot ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties aan boord van schepen op de Europese rivieren. Bovendien is de uitwisselbaarheid van personeel binnen Europa beperkt.

De Europese Commissie heeft in 2017 een richtlijn aangenomen die voorziet in de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart: de Standards of Training and Certifications in Inland Navigation (STCIN). De definities van deze beroepskwalificaties zijn een initiatief van het netwerk van Europese onderwijsaanbieders in de binnenvaart, EDINNA. De richtlijn is gebaseerd op soortgelijke, internationaal breed geaccepteerde normen voor de zeevaart.

Het project COMPETING – Competence based Education and Training for Inland Navigation – moet competentiegericht onderwijs en training in de binnenvaart harmoniseren. Hiervoor werken vijftien partijen uit acht Europese landen samen. COMPETING moet uiteindelijk ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit in de Europese binnenvaartsector. De Europese Commissie heeft voor het project COMPETING subsidie toegekend via haar onderwijsprogramma Erasmus+. Het project is op 1 januari 2019 van start gegaan en duurt drie jaar. STC Group is partner én penvoerder van het project.

De projectpartners werken samen in een zogeheten Sector Skills Alliance: een partnerschap tussen onderwijsorganisaties en bedrijfsleven. Samen willen zij het onderwijs beter laten aansluiten op de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt én bijdragen aan een grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De doelstellingen van COMPETING zijn ambitieus. De vijftien projectpartners zijn niet alleen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een op competenties gebaseerd EU-binnenvaartsysteem, maar ook met de ontwikkeling van hulpmiddelen zoals cursushandleidingen en een systeem voor de borging van kwaliteit en controle. Oók richt het project zich op de modernisering van het binnenvaartonderwijs. De harmonisering van het onderwijs in Europa moet tevens zorgen voor een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Bezoek de projectwebsite: www.iwt-competencies.eu

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group