DERIN

Project DERIN wil de vereisten, trends en innovatieve ontwikkelingen in de maritieme industrie beter matchen met de digitale vaardigheden van (toekomstige) medewerkers in de binnen- en zeevaartsector. Met behulp van enquêtes wordt bij stakeholders, waaronder scholen en trainingsinstituten, geïnventariseerd wat de bekendheid is met Augmented Reality en Virtual Reality.

 

Dit project stelt zich voornamelijk de vraag: Welk deel van de trainingen die nu in de praktijk plaatsvinden kunnen we ook in een virtuele omgeving aanbieden? En hoe kunnen technologieën als Augmented Reality en Virtual Reality ons daarbij helpen? Er wordt onderzocht of scholen van plan zijn om deze vormen van technologie toe te gaan passen in het onderwijs. Het idee voor dit project is ontstaan tijdens de COVID-19 pandemie, toen de vraag naar effectief leren op afstand plotseling flink toenam.

 

STC Group is partner van project DERIN. Dit Erasmus+ project wordt geleid door Romanian Maritime Training Centre – CERONAV. Daarnaast zijn een aantal maritieme opleiders uit de Baltische Staten en uit het gebied rondom de Zwarte Zee betrokken.

 

DERIN heeft als doelstellingen:
• Het versterken van training op afstand voor personeel werkzaam in de maritieme en binnenvaartsector door middel van transnationale samenwerking van opleidings- en trainingsinstellingen.
• Het vergroten van de digitale vaardigheden van docenten en trainers uit het maritieme en binnenvaart -onderwijs in Europa.

 

De partners zullen leermodules selecteren, die inpasbaar zijn in multimedia tools, die aanpassen en vervolgens testen in een aantal train-the-trainer sessies en daarvan de gebruikservaringen vastleggen. Daarnaast wordt er een toolkit opgeleverd voor docenten en trainers .

 

Dit project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Augmented Reality

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl

  • STC Group