LNG Masterplan

In de binnenvaart zijn de eerste schepen met motoren voor LNG-brandstof in de vaart gebracht. Er is nog geen ervaring opgedaan met het vervoeren van LNG met behulp van  binnenvaartschepen. Eind 2012 is de STC-Group gevraagd om deel uit te maken van een consortium dat is opgericht om de implementatie van LNG binnen de binnenvaart te ondersteunen met kennis, educatie en training. Het consortium richt zich daarbij op de belangrijke Rijn-Main-Donaucorridor. Het project omvat onder andere het inrichten van bunkerstations, het ontwerpen en produceren van de eerste binnenvaartschepen en het ontwikkelen van lesmateriaal voor varend personeel en voor medewerkers van terminals, bunkers, rederijen en overheidsdiensten.De STC-Group maakt deel uit van een internationaal consortium dat zich in gaat zetten voor de implementatie van het masterplan Liquid Natural Gas (LNG). Het door ProDanube en Port of Rotterdam ontwikkelde plan moet op 31 december 2015 afgerond zijn en richt zich op de implementatie van LNG als brandstof en lading op de Rijn- Main-Donaucorridor. Met het project is in totaal 80 miljoen euro gemoeid. Andere partijen  in het consortium dat zich richt op het ontwikkelen van lesstof zijn:

CERONAV (Roemenië), IMST (Roemenië), FOOH (Oostenrijk) en DST (Duitsland). Samen met hen werkt de STC-Group aan het ontwikkelen van trainingsprogramma’s zodat alle, bij het vervoer en gebruik van LNG, betrokken partijen zodanig geschoold kunnen worden dat optimaal en veilig gebruik kan worden gemaakt van LNG.

LNG-simulator

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl