Mentoren op Zuid: leren van elkaar

De kloof tussen een vmbo’er van 15 en een hbo’er van 25 lijkt bijna onoverbrugbaar. Dat ze elke week met elkaar willen optrekken om van elkaar te leren, lijkt onbestaanbaar. Op de STC-locatie aan de Anthony Fokkerweg bewijzen ze het tegendeel. Daar ontmoeten studenten van Hogeschool Rotterdam namelijk iedere week vmbo-leerlingen van het Scheepvaart en Transport College (STC). Dit gebeurt onder de vlag van het succesvolle programma Mentoren op Zuid.

 

Iedere vmbo-leerling heeft wel eens behoefte aan een steuntje in de rug. Ook als ze een gemengde leerwegopleiding (GL) volgen. Die steun krijgen de GL-leerlingen van het STC iedere week van een groep studenten van Hogeschool Rotterdam (HR). Deze studenten doen mee aan het prijswinnende programma Mentoren op Zuid. Samen werken leerlingen en studenten aan het bereiken van het ultieme doel: het behalen van een vmbo-diploma. Het programma duurt achttien weken. In die periode kunnen de leerlingen zelf aangeven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Voor de een is dat hulp bij specifieke vakken zoals wiskunde of Duits. Een andere leerling heeft misschien meer behoefte aan hulp bij het verbeteren van de sociale vaardigheden. Die behoefte stellen leerling en student samen vast.

 

Persoonlijke klik

De studenten van HR die meedraaien in het programma volgen verschillende opleidingen zoals de lerarenopleiding en informatica maar bijvoorbeeld ook leisure management. Ze hebben allemaal gekozen voor het keuzevak Mentoring. Een goede band en je kunnen verplaatsen in de wereld van de ander zijn de belangrijkste voorwaarden om mentoring te laten slagen. De koppeling van hbo-student en vmbo-leerling is gebeurd op basis van wederzijdse interesses, cijferlijst en een persoonlijke ‘klik’. Want, hoewel het gaat om het verbeteren van studieresultaten is lol hebben en met elkaar kunnen lachen ook heel belangrijk. Leren moet immers ook wel leuk zijn. De leerlingen en studenten ontmoeten elkaar elke donderdagochtend op het STC. Samen nemen ze de week door en kijken ze waar op dat moment behoefte aan is. Dat verschilt van week tot week en van leerling tot leerling. Zo vindt Munir wiskunde moeilijk en heeft hij veel aan de steun die hij krijgt van ‘zijn’ hbo-studente. Die volgt namelijk de lerarenopleiding en kan hem goed helpen met het doorgronden van de lastige materie. Met de boeken op tafel oefenen ze opdrachten voor de komende toets. Nick maakt van de gelegenheid gebruik om samen met zijn mentor (hbo Small Business) een oude toets Nederlands door te nemen. Nick heeft hier een onvoldoende voor gehaald en wil graag samen met zijn mentor kijken wat er fout ging. En Brandon, heel goed in wiskunde maar minder goed in Maatschappijleer en Natuurkunde, oefent met zijn mentor nog wat met natuurkunde. Samen even sparren over het oplossen van een vraagstuk over ampères en elektrische weerstand. En hoewel de focus van het project ligt op het verbeteren van de schoolprestaties van de vmbo’ers, hebben de hbo’ers gedurende het proces ook een paar leermomenten. Hoe je bijvoorbeeld een vertrouwensband kunt opbouwen met een tiener. En hoe je diezelfde verlegen, teruggetrokken tiener dan zover krijgt om een antwoord te formuleren op vragen als: “Waar liggen je ambities?” en “Wat wil je bereiken en hoe kan ik je daarbij helpen?”


De coördinatie vanuit het STC is in handen van vmbo-docent Dick de Bruijne. Hij is net als zijn leerlingen erg enthousiast over de mentoring. “Er is binnen het vmbo vaak aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren. Dat is heel belangrijk, maar ook GL-leerlingen hebben wel eens behoefte aan aandacht en steun. Dankzij dit mentoringproject kunnen we dat bieden. Niet belerend, maar afgestemd op de wensen van de leerling. Dit is voor ons een pilot, maar we willen deze mentoring volgend jaar ook graag gaan aanbieden aan onze vmbo-leerlingen op de locatie Lloydstraat.”

Docent huiswerkbegeleiding VMBO STC

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl