Onderzoeksprogamma van kotter tot afslag

Om visserijondernemingen te kunnen versterken hebben vissers inzicht nodig in hun invloed op de versheid en kwaliteit van de vis. Daarnaast is het belangrijk dat vissers weten hoe prijzen tot stand komen en de factoren die daarbij een rol spelen. Om vissers te helpen deze kennis te vergaren is door de STC-Group een onderzoeksprogramma ontwikkeld. Dit programma houdt in dat er aan boord van schepen monsters worden genomen van verschillende startkwaliteit, vissoorten en verschillende manieren van opslag. In een nieuw te bouwen onderzoekslokaal in Stellendam worden de monsters vervolgens geanalyseerd en antwoorden geformuleerd op vragen als: “Wat is de invloed van de vangstmethode en van de startkwaliteit op de houdbaarheid?” “Wat is het gemiddelde snijverlies bij de verschillende startkwaliteiten?” en “Welke invloed heeft de visser / aanvoerder op de houdbaarheid van de vis?”

Uiteraard worden de inzichten die opgedaan worden in het onderzoekslokaal gedeeld met mbo’ers die een zeevisvaartopleiding volgen bij het Scheepvaart en Transport College. Het onderzoekslokaal is inmiddels gereed en in gebruik genomen.

Dit project is mogelijk gemaakt door het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij”.

 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl