Prominent

Met de ondertekening van het contract door INEA (Innovation and Networks Executive Agency) ging op 1 mei 2015 het Europese project PROMINENT formeel van start.  Het programma richt zich op het onderzoeken, testen en introduceren van betaalbare, veilige en groene alternatieve energieconcepten en -technologieën voor de Europese binnenvaartsector.

Innovatie en vergroening van de transportketen

De Europese binnenvaartvloot bestaat uit circa 18.000 schepen en 40.000 werknemers en speelt een belangrijke rol bij het achterlandvervoer. De verwachte bijdrage van de sector aan vergroening van de transportketen en het verminderen van file is groot. Project PROMINENT loopt tot en met 30 april 2018 en bestaat uit in totaal veertien deelprojecten die uitgevoerd worden door projectpartners uit vijf Europese lidstaten. PROMINENT richt zich met name op het realiseren van kostenefficiënte standaardoplossingen die bruikbaar zijn voor minimaal zeventig procent van de Europese binnenvaartvloot. Daarmee worden relatief kostbare innovaties ook beschikbaar voor ondernemers die moeite hebben met het verkrijgen van financiering via de bank. Met dit grootschalige Europese project is een subsidiebedrag van in totaal € 6,3 miljoen gemoeid. Het project ontvangt subsidie uit Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie.

September ’15 – januari ’16
Inmiddels is de omvang en samenstelling van de Europese binnenvaartvloot onderzocht en omschreven. Ook zijn gegevens over het bunkeren van schepen geanalyseerd. Dit heeft een macromodel van de actieve vloot opgeleverd en is vastgesteld dat de Europese vloot bestaat uit 12.263 actieve schepen. Daarnaast is een start gemaakt met het inventariseren van bestaande, schone technologieën en concepten en de bruikbaarheid daarvan voor de binnenvaart.

Nieuwsbrieven
Er verschijnen met regelmaat Engelstalige nieuwsbrieven waarin de projectpartners een update geven over de verschillende werkpakketten:

Binnen opleiding en training voor de Binnenvaart speelt onze binnenvaart simulator een belangrijke rol. Om u een indruk te geven van de rol van deze simulator in het onderwijs is onderstaande Engelstalige video ontwikkeld.

Binnenvaart radarsimulator | STC Group

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: prominent@stc-r.nl

  • STC Group