RELAR

STC Group is projectcoordinator van RELAR (REmote Learning system based on AR in maritime VET education).

 

Is de kapitein ziek en moet een ander bemanningslid het schip navigeren naar de haven? Krijgt een student een opdracht om een pomp na te kijken en is de docent niet in de buurt? Augmented Reality biedt de mogelijkheid om op afstand support te krijgen van een ervaringsdeskundige. Met deze remote functie spelen afstanden in het beroepsonderwijs of aan boord geen rol meer, is hulp in een paar tellen voorhanden en worden heel veel reiskilometers bespaard.

 

STC Group onderzoekt samen met verschillende Europese partners de mogelijkheden om op afstand te leren met behulp van augmented reality en een Head Mounted Tablet (HMT-1). Doel is om het maritiem beroepsonderwijs veerkrachtiger te maken zodat we in tijden van crises sneller kunnen handelen en de continuïteit van het leerproces kunnen waarborgen.

 

Eerste stap is het creëren van een gemeenschappelijk raamwerk voor leren op afstand. Op basis van dat raamwerk wordt een REmote Leer- en examensysteem met AR (RELAR) ontwikkeld. Daarnaast komt er een communicatieprotocol voor hulp op afstand, zodat er een duidelijke en efficiënte interactie kan ontstaan tussen leraar en student.

 

Leraren krijgen ‘Train the Expert-sessies’ aangeboden en voor studenten worden speciale workshops georganiseerd om meer inzicht krijgen in het ontwerp en de functionaliteit van het RELAR-systeem.

 

De Europese Commissie heeft voor het project RELAR subsidie toegekend via haar onderwijsprogramma Erasmus+.

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl

  • STC Group
  • STC Group