Skills Lab Maritime

Het project Skills Lab Maritime start met de bouw van een innovatieve scheepswerf van de toekomst op de schoollocatie Lloydstraat van de STC-Group. Studenten en bedrijven kunnen hier experimenteren, testen en optimaliseren om zo efficiënte en toekomstbestendige schepen te bouwen. Aandacht voor nieuwe, zogenoemde ‘21e eeuwse vaardigheden’ is nodig om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Het Skills Lab Maritime omvat de hele levenscyclus van een schip: van ontwerp en bouwen tot aanpassen en onderhoud. De scheepswerf van de toekomst is flexibel, duurzaam, efficiënt en innovatief. Dat is nodig om de positie van de maritieme (maak)sector in een steeds complexere en volatiele wereldmarkt te behouden en te verstevigen.

 

Astrid Kee, lid van het College van Bestuur van de STC-Group: “Dat vraagt om eigentijds en toekomstbestendig onderwijs dat hooggekwalificeerde vakmensen aflevert. Professionals die verschillende disciplines kunnen combineren en over de schutting van hun eigen vakgebied kunnen kijken. Vaklieden die kunnen en willen meedenken en niet bang zijn om te experimenteren. Om zulk soort vakmensen op te leiden is uitdagend en praktijkgericht onderwijs nodig.”

 

 

scheepswerf van de toekomst - Skills Lab Maritime STC Group

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl