SKILLSEA

Technologie en digitalisering transformeren de scheepvaartsector. ‘Slimme’ schepen worden in de vaart gebracht en vragen om een nieuwe generatie van vaardige, hoogopgeleide maritieme professionals. Het vierjarige project SkillSea moet er voor zorgen dat de maritieme professionals in Europa beschikken over ook de belangrijke, nieuwe vaardigheden voor de snel veranderende maritieme arbeidsmarkt. Denk hierbij aan milieuvriendelijk varen, digitale vaardigheden en ‘soft management skills’, ofwel: future-proof skills for the maritime transport sector.

De Europese Commissie heeft voor het project SkillSea subsidie toegekend via haar Erasmus+-programma. SkillSea is een consortium van 27 Europese partijen die samenwerken aan het ontwikkelen en harmoniseren van competentiegericht onderwijs en training voor de zeevaart. SkillSea werkt niet alleen aan een strategie voor duurzame vaardigheden voor Europese maritieme professionals, maar wil ook het aantal professionals vergroten. SkillSea is op 1 januari 2019 van start gegaan en duurt vier jaar. STC Group is niet alleen één van de partners, maar is ook de penvoerder van het project.

De sociale partners in de Europese maritieme sector, de European Community Shipowners’ Associations (ESCA) en de European Transport Workers’ Federation (ETF), hebben het project SkillSea geïnitieerd. Het consortium bestaat verder uit nationale maritieme autoriteiten, rederijen, redersverenigingen, maritieme vakbonden en maritieme onderwijsaanbieders uit in totaal zestien Europese landen.

De doelstellingen van het project SkillSea:

  • het onderzoeken van het effect van technologische ontwikkelingen op de competentie-eisen van de maritieme industrie;
  • zorgen voor een nog betere aansluiting tussen de behoeften aan vaardigheden van de maritieme industrie en de opleiding en training van maritieme professionals;
  • het wegnemen van belemmeringen voor de mobiliteit van maritieme professionals;
  • het verbeteren van de samenwerking en synergie tussen onderwijsaanbieders, maritieme autoriteiten en de industrie;
  • zorgen dat Europa binnen de maritieme sector een toonaangevende positie behoudt;
  • zorgen dat Europa binnen de maritieme sector een toonaangevende positie behoudt.

Bezoek de projectwebsite: www.skillsea.eu

 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl

  • STC Group