Skills Navigator

project Skills Navigator | STC Group en projectpartnersIn de grensregio Vlaanderen-Nederland is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl tezelfdertijd een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die nu, maar zeker ook in de toekomst, op de arbeidsmarkt worden gevraagd zijn een enorme uitdaging. Specifiek zien we dat wij het als grensregio niet goed doen op het vlak van digitale skills (vaardigheden) die toch steeds vaker in verschillende beroepen gevraagd worden.

 

Skills  zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil onze regio de positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren.

 

De regio moet dringend beter gebruik maken van de beschikbare skills en waar nodig de skill-opbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunten hierbij zijn de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het die de skills-mismatch het beste kunnen inschatten, maar ook meer verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Samen met het onderwijs- en opleidingsveld moeten zij de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bijbrengen zodat zij vlot(ter) kunnen intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide mensen te helpen, maar ook om elke jongere/werkzoekende te oriënteren richting een baan op maat van zijn/haar skills en een vervullende loopbaan.

 

Meer info
Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie: www.grensregio.eu.

 

Partners
Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.

 

Contact
klaas.ballegeer@stad.gent
+32 (0)486 28 85 59

project Skills Navigator | STC Group en projectpartners

Lucie Saxton

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: l.b.saxton@stc-r.nl

  • STC Group