Subsidiegids scheepvaart

Onderwijs en opleiding zijn de ruggengraat van de scheepvaart. Deze sector is immers afhankelijk van goed opgeleide bemanning en personeelsleden. De onderwijs- en opleidingsvereisten voor bemanningsleden aan boord van zeeschepen zijn op internationaal niveau vastgelegd in het STCW-Verdrag. Het ontbreekt echter vaak aan de financiële middelen om het onderwijs en de opleiding die nodig zijn, te organiseren. Op nationaal niveau zijn er misschien financieringsprogramma’s beschikbaar, waar vaak alleen de belangrijkste belanghebbenden van de scheepvaart weet van hebben. Hoewel de Europese Commissie verscheidene financieringsprogramma’s heeft ingevoerd die de scheepvaart ten goede zouden kunnen komen, genieten ze binnen de sector geen grote bekendheid.

 

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de STC-Group een gids opgesteld met daarin de belangrijkste financieringsmiddelen en voorwaarden. Deze gids wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan iedereen. Er bestaan verscheidene financieringsinstrumenten die, terwijl ze niet rechtstreeks activiteiten ondersteunen op het gebied van onderwijs, opleiding en stages, dergelijke activiteiten zouden kunnen ondersteunen als onderdeel van een overkoepelend project. Deze gids begint met het geven van een overzicht van financieringsinstrumenten die ter beschikking staan van het onderwijs, opleiding en stages die relevant zijn voor de scheepvaart. Een afzonderlijk hoofdstuk identificeert fondsen waarin onderwijs, opleiding en stages onderdeel kunnen zijn van een groter project. Hoofdstuk 2 van de gids biedt een overzicht om gebruikers van de gids te helpen bij het vinden van financieringsmogelijkheden volgens het type activiteit.

De Subsidiegids scheepvaart kunt u hier downloaden.

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl