The Ant: nieuw ontwerp klein ontmantelingsschip

Justin Rietveld sloot zijn opleiding Maritieme Techniek af met een afstudeeropdracht bij Damen Shipyards. Zijn onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een nieuw scheepsontwerp om te komen tot innovatieve en duurzame oplossingen voor ontmantelingsactiviteiten in de offshore-industrie. Met zijn onderzoek won hij de derde prijs van de Bachelor Awards 2016 van Hogeschool Rotterdam.

Vraagstelling
Het ontmantelen en verwijderen van olie- en gas platformen en infrastructuur op zee krijgt sinds een aantal jaren toenemende aandacht binnen de ‘offshore oil & gas industrie’. Dit proces van het ontmantelen en verwijderen van de platformen wordt ook wel het ‘decommissioning’ proces genoemd. Damen Shipyards wil haar portfolio met schepen uitbreiden en inspelen op de verwachte stijging aan decommissioning projecten. Het afstudeeronderzoek richtte zich op de ontwikkeling van een nieuw scheepsontwerp, waarmee Damen Shipyards zich kan introduceren in deze specifieke markt.

 

Aanpak
Gestart is met onderzoek naar het decommissioningsproces, waarna technische benadering en huidige marktcondities volgden. Dit resulteerde in een focus naar ‘welk soort platform, welk gebied en welke gewichtsklasse’. Hierop zijn 4 voorstellen voor toepassingen en deelmarkten ontwikkeld. Deze zijn geanalyseerd met stakeholders van het project op potentie en toegevoegde waarde voor de markt en Damen. Na de analyse is besloten om een schip te ontwikkelen met de als hoofdfunctie de ‘topsides (bovenkanten) van de olie en gas platformen verwijderen en transporteren tot een max. gewicht van 1600 ton’.

 

Resultaat
Na een aantal ontwerp iteraties is een basis-ontwerp gecreëerd. Het huidige concept heeft de mogelijkheid om modulair missie equipment aan boord te kunnen plaatsen, zodat het schip verschillende activiteiten kan uitvoeren. Dit resulteert in maximale flexibiliteit en de mogelijkheid om een betere concurrentiepositie te creëren binnen de markt. Met potentie tot doorontwikkeling kan Damen zich met dit ontwerp introduceren in dit marktsegment. Met The Ant en de verschillende modulaire missie configuraties wordt een nieuw hoofdstuk aan Damen’s portfolio toegevoegd: de ‘Damen Decom Series’.

HBO Afstudeerproject Justin Rietveld

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 794 77 00

E-mail: rmi-bedrijfsbureau@hr.nl