Binnenvaart radarsimulator

Binnenvaart radarsimulator | STC Group

STC Group gebruikt deze simulator om verschillende praktijkoefeningen met radar op een veilige manier uit te voeren. Het grote voordeel is dat de cursist en student niet afhankelijk zijn van de werkelijke situatie op de rivier om ervaring op te doen met bepaalde handelingen. Elke denkbare situatie kan in de simulator worden uitgevoerd en getest.

Neemt de cursist of student in de simulatorpraktijk de juiste beslissingen, dan geeft dat voldoening en zelfvertrouwen. Maakt hij of zij een fout, dan leidt dat niet tot schade, maar biedt wel stof voor een effectieve analyse van de situatie. Deze simulator wordt ook ingezet bij de examinering van het radarpatent.