Toetsincident bij mbo-opleiding STC

14
Juli 2017

In januari 2017 heeft er op een STC-locatie in Rotterdam een incident plaatsgevonden rondom een niet-kwalificerende herkansingstoets. Een docent is een envelop met afgenomen toetsen kwijtgeraakt. De docent heeft helaas destijds besloten om niet opnieuw de toets af te nemen maar om zelf cijfers in het voortgangsregistratiesysteem te zetten. De envelop met de originele toetsen is op een later tijdstip door de opleiding teruggevonden. Deze toetsen zijn nagekeken door een andere docent en de cijfers zijn vergeleken met de ingevoerde cijfers. Op basis van deze vergelijking is geconstateerd dat twee studenten een onvoldoende scoorden. Zij hebben de toets inmiddels over gedaan en hebben een voldoende gehaald. De docent is aangesproken op het incident, heeft de fout erkend en heeft besloten ontslag te nemen. Er is melding gedaan bij de Inspectie voor het Onderwijs.

Meer nieuws